Webinarreeks Kids@risk

Een webinarreeks van de Viersprong over preventie en vroege interventie bij kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid.

Terugblik:
In een periode van 12 weken (maart tm juni 2021)  hebben we met veel plezier vele kijkers de Webinarreeks Kids@risk gebracht.
Een reeks met een breed overzicht van de nieuwste kennis en ontwikkeling op het gebied van preventie en vroege interventie voor een breed scala van aandoeningen en problemen. Onze sprekers brachten State of the Art webinars en daarnaast ook praktische, klinische toepassingen. We kijken terug op 12 prachtige webinars met bevlogen sprekers en veel inspirerende nieuwe inzichten. We willen iedereen bedanken voor hun deelname en hopen dat zij geïnspireerd zijn binnen het thema.

Mocht u meer informatie wensen over de onderwerpen van deze reeks, dan kunt u contact opnemen met de Viersprong Academy
info@deviersprongacademy.nl

************************************

Thema’s en sprekers
Sinds 2008 is er in binnen de ggz een toename te zien aan psychische stoornissen op jonge leeftijd. Nog nooit kampten zoveel tieners met psychische problemen. Maar ook de wachtlijsten voor zorg op volwassen leeftijd zijn wellicht nog nooit zo lang geweest. Bovendien hebben de psychische problemen van volwassenen zo’n impact op alle facetten van hun leven, dat het vaak een grote uitdaging is om hen te helpen te herstellen op diverse levensgebieden.

Ligt de sleutel voor een oplossing in vroege signalering en interventie?  Het tijdig inzetten van specialistische kennis en behandeling bij jeugdigen en jongvolwassenen zou erger kunnen helpen voorkomen. Daarom plaatsen wij het vergrootglas op preventie en vroege interventie bij kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid. Wij bieden u de mogelijkheid samen met ons in te zoomen op oplossingen en praktische know-how van de specialisten uit het veld.

Thema’s en onderwerpen die in de reeks aan bod komen zijn:

  • De invloed van huiselijk geweld op jonge leeftijd.
  • Succesverhalen van laagdrempelige, jeugdvriendelijke, multidisciplinaire hulpvoorzieningen.
  • Multi Systeem behandeling voor gezinnen waar sprake is van kindermishandeling of – verwaarlozing.
  • Methodes en onderzoeksbevindingen om jonge mensen met een psychose risico tijdig op te sporen en te behandelen.
  • theoretische achtergronden, klinisch toepassingen en eerste onderzoeksresultaten van vroege interventie van BPS.
  • Vroege detectie en interventie bij Autisme Spectrum Stoornissen.
  • Depressieve stoornissen tijdens de jeugd, de mogelijkheden van vroege opsporing, preventie, interventie en terugvalpreventie.
  • Psychopathologie tijdens en na de zwangerschap.
  • Preventie en vroeginterventie bij eetstoornissen.
  • Vroege interventie na seksueel geweld.

Webinarreeks Kids@risk

Data en Sprekers
We presenteren een kick-off op donderdag 18 maart 2021 met een live webinar met Diane Benoit, Professor Emerita, University of Toronto. In de daaropvolgende weken (m.u.v. 13 mei) staan nationale en internationale inhoudelijk experts gepland. Benieuwd welke? Bekijk onder aan deze pagina het complete overzicht. Daar vindt u per spreker informatie over het het thema en de inhoud van het webinar.

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij onderstaande beroepsverenigingen.
Let op! Wij wijzen u er graag op dat, om aanspraak te maken op accreditatiepunten, live deelnemen vereist is. Het terugkijken van de webinars levert geen accreditatiepunten op.

NVP: 1 pnt per webinar
FGzPt: 1 pnt per webinar
NVvP: 1 pnt per webinar
NIP: 1 pnt per webinar
NIP-NVO:
– bij deelname aan de hele reeks; 12 punten
– bij deelname aan losse webinars; dan dient u zelf het certificaat in uw persoonlijke portfolio bij het NIP-NVO in te voeren om punten te krijgen
NVRG: 1 pnt per webinar
SKJ: 1 pnt per webinar

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding ontvangt u de Algemene Voorwaarden in de bevestigingsmail. U kunt ze ook hier teruglezen.