Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die de oorsprong van gedragspatronen doorgrondt en helpt te veranderen. Al vele jaren bieden wij de schematherapie trainingen aan en deze worden jaarlijks uitgebreid met specialistische trainingen binnen dit vakgebied. Bekijk het volledige overzicht van alle trainingen in onderstaan overzicht.

Wilt u meer informatie over Schematherapie incompany trainingen en supervisie? Wij kunnen dan een voorstel op maat voor u maken en u in contact brengen met de trainers en supervisoren.

Neem contact met ons op via:
T: 088-7656752
E: info@deviersprongacademy.nl

Basistraining Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die de oorsprong van gedragspatronen doorgrondt en helpt te veranderen.

Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
– Theorie van de schematherapie
– Diagnostiek en casusconceptualisatie
– Fasen in de therapie en randvoorwaarden
– Basisbehoeften en therapeutische houding
– Strategieën en veranderingstechnieken

Training Experiëntiële technieken

Experiëntiële technieken zijn een wezenlijk onderdeel van Schematherapie. Leer deze technieken beter beheersen door deze training te volgen. Er zijn veel mogelijke manieren om experiëntiële technieken in te zetten in zowel individuele behandelingen als in groepstherapie.

Lees meer »

Training Imaginatie & Rescripting

Past u wel eens Imaginatie & Rescripting toe in uw behandelingen? En wilt u uw vaardigheid hierin verder willen ontwikkelen?  Volg dan de training Imaginatie & Rescripting (I&R) in Schematherapie.

Imaginatie met Rescripting is een belangrijke experiëntiële techniek binnen Schematherapie en kan voor verschillende doeleinden ingezet worden.

Lees meer »

Training Omgaan met overcompensatie modi; grenzen stellen aan grensoverschrijdend gedrag

In de klinische praktijk gebeurt het vaak dat therapeuten over een drempel heen moeten voordat ze grensoverschrijdend of therapieverstorend gedrag van cliënten begrenzen. Therapeuten blijken vaak bezorgd dat het contact met de cliënt onder druk zal komen te staan of therapeuten willen cliënten niet veroordelen en zijn daarom terughoudend.

Onze ervaring is dat wanneer grensoverscrhijdend gedrag te lang door kan blijven gaan, de correctie die hierop volgt vaak heviger is. Dat kan meer problemen geven in de vertrouwensband tussen cliënt en therapeut. Door juist in een vroeg stadium te begrenzen blijft de werkrelatie met de cliënt behouden en leren cliënten dat grenzen krijgen niet hetzelfde is als bestraft worden.

Lees meer »

Vervolgtraining Schematherapie

De vervolgtraining schematherapie is een verdieping van de basistraining. Het belangrijkste is het je eigen maken van de technieken en het hanteren van complexere situaties. Begrenzing, de empathische confrontatie en experiëntiële technieken komen aan bod. Het doel is dat je leert om jezelf in te zetten als instrument in de therapeutische relatie, doordat je ervaart wat een cliënt oproept als deze in een bepaalde modus zit.

Lees meer »