Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die de oorsprong van gedragspatronen doorgrondt en helpt te veranderen. Al vele jaren bieden wij de schematherapie trainingen aan en deze worden jaarlijks uitgebreid met specialistische trainingen binnen dit vakgebied. Bekijk het volledige overzicht van alle trainingen in onderstaan overzicht.

Wilt u meer informatie over Schematherapie incompany trainingen en supervisie? Wij kunnen dan een voorstel op maat voor u maken en u in contact brengen met de trainers en supervisoren.
Neem contact op met:
Danielle Beverloo
E: danielle.beverloo@deviersprongacademy.nl
T: 088-7656752

Training Experiëntiële technieken

Experiëntiële technieken zijn een wezenlijk onderdeel van Schematherapie. Leer deze technieken beter beheersen door deze training te volgen. Er zijn veel mogelijke manieren om experiëntiële technieken in te zetten in zowel individuele behandelingen als in groepstherapie.

Lees meer »

Training Group Schema Therapy

Joan Farrell en Ida Shaw ontwikkelden een buitengewoon effectieve vorm van groep schematherapie voor borderline patiënten, waarbij op heel specifieke wijze van groepsprocessen gebruik gemaakt wordt om veranderingen te katalyseren. Een RCT toonde de effectiviteit en de relatief snelle effecten aan. In deze training leert u, onder andere door praktische oefeningen, de grondslagen van deze nieuwe therapie. De vierde trainingsdag staat in het teken van leertherapie. Deze training is door de ISST gecertificeerd.
Let op: deze training heeft een follow-up training in het najaar van 2017 , de 3 daagse Advanced Training GST. Deze wordt binnenkort toegevoegd aan de trainingskalender.

Lees meer »

Training Imaginatie & Rescripting

Past u wel eens Imaginatie & Rescripting toe in uw behandelingen? En wilt u uw vaardigheid hierin verder willen ontwikkelen?  Volg dan de training Imaginatie & Rescripting (I&R) in Schematherapie.

Imaginatie met Rescripting is een belangrijke experiëntiële techniek binnen Schematherapie en kan voor verschillende doeleinden ingezet worden.

Lees meer »

Training Omgaan met overcompensatie modi; grenzen stellen aan grensoverschrijdend gedrag

In de klinische praktijk gebeurt het vaak dat therapeuten over een drempel heen moeten voordat ze grensoverschrijdend of therapieverstorend gedrag van cliënten begrenzen. Therapeuten blijken vaak bezorgd dat het contact met de cliënt onder druk zal komen te staan of therapeuten willen cliënten niet veroordelen en zijn daarom terughoudend.

Onze ervaring is dat wanneer grensoverscrhijdend gedrag te lang door kan blijven gaan, de correctie die hierop volgt vaak heviger is. Dat kan meer problemen geven in de vertrouwensband tussen cliënt en therapeut. Door juist in een vroeg stadium te begrenzen blijft de werkrelatie met de cliënt behouden en leren cliënten dat grenzen krijgen niet hetzelfde is als bestraft worden.

Lees meer »

Vervolgtraining Schematherapie

Specifieke strategieën en technieken komen verder aan bod in de  Vervolgtraining Schematherapie. Er wordt veel geoefend met de strategieën en technieken en ze worden met elkaar geïntegreerd. Tevens komen de aspecten van de (dag)klinische schematherapie aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

Lees meer »

Vervolgtraining Schematherapie

Specifieke strategieën en technieken komen verder aan bod in de  Vervolgtraining Schematherapie. Er wordt veel geoefend met de strategieën en technieken en ze worden met elkaar geïntegreerd. Tevens komen de aspecten van de (dag)klinische schematherapie aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

Lees meer »