Training Experiëntiële technieken

 • 1 dag (09.30-17.00 uur)
 • 6 lesuren
 • € 475,-
Inschrijven

Training Experiëntiële technieken

Experiëntiële technieken zijn een wezenlijk onderdeel van Schematherapie. Leer deze technieken beter beheersen door deze training te volgen. Er zijn veel mogelijke manieren om experiëntiële technieken in te zetten in zowel individuele behandelingen als in groepstherapie.

In deze training wordt aandacht besteed aan:

 • Imaginaties
 • Meerstoelen technieken
 • Overige technieken die kunnen helpen om spanning te verminderen of juist bij onderliggende gevoelens te komen en deze te uiten.

Er wordt in deze training de nadruk gelegd op het oefenen in verschillende werkvormen. Het doel van de training is om mogelijke drempels te verlagen om deze technieken te gebruiken en om een beeld te krijgen van het brede toepassingsgebied.

Na deze training bent u in staat om:

 • experiëntiële technieken in te zetten bij verschillende modi en problemen
 • gaandeweg te experimenteren met verschillende technieken
 • een stoelentechniek rondom een modus in te zetten
 • imaginatie met rescripting in te zetten
 • imaginaties breder toe te passen
 • flexibel andere technieken in te zetten bij problemen die zich voordoen tijdens toepassing van een specifieke techniek.

 


Inschrijven