MST-CAN Kick Off Conferentie

MST for Child Abuse and Neglect (MST-CAN) in Rotterdam! 

De MST-CAN Kick Off Conferentie heeft plaats gevonden op 9 augustus 2016 te Rotterdam.  Tijdens deze dag konden verwijzers, financiers en andere geinteresseerden kennis nemen van dit nieuwe behandelaanbod voor de regio Rijnmond.

Multi Systeem Therapie for Child Abuse and Neglect (MST-CAN);
is
een intensieve behandeling in de thuissituatie, voor gezinnen met kinderen en pubers, waar sprake is van kindermishandeling en/of -verwaarlozing.

Hieronder vindt u de presentatie die tijdens de conferentie is gegeven door Melanie Duncan (MST Services, Charleston, South Carolina):

Presentatie MST-CAN Kick off conferentie 9-8-16 – MD-pdf

Mocht u meer informatie wensen over MST-CAN dan kunt u direct contact opnemen met:

Marije Eijgendaal, MST-CAN supervisor
E-mail: marije.eijgendaal@deviersprong.nl
Tel: 06 55 82 16 39

Of kijk voor meer informatie op de website van de Viersprong

 

Mocht u nog vragen hebben over deze conferentie, bel 088 – 76 56 245 of mail naar info@deviersprongacademy.nl

 

Communicatie over de MST-CAN Kick Off Conferentie werd verzorgd door de Viersprong Academy