Incompany Persoonlijkheidsstoornissen

Iedere professional krijgt tijdens zijn/haar werk te maken met mensen die afwijkend gedrag vertonen in hun reacties en handelen. Dit afwijkende gedrag kan afkomstig zijn van karaktereigenschap waar deze persoon, maar zeker ook buitenstaanders in contact met hem/haar, ook hinder van ondervindt. We spreken dan van een persoonlijkheidsstoornis.  

Voorbeelden van klachten of symptomen die bij een persoonlijkheidsstoornis horen zijn:  

 • telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving 
 • een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven 
 • extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen 
 • agressieve uitingen en snel impulsief reageren 
 • snel buitengesloten of afgewezen voelen 
 • nauwelijks zelfstandig keuzes in het leven durven te maken en angstig aan anderen vastklampen 
 • op een dwangmatige manier bezig zijn om alles in het leven perfect te regelen 

Heeft u tijdens uw dagelijkse werk te maken met mensen die afwijkend gedrag tonen en zou u graag handvatten toegereikt krijgen om hiermee te leren om te gaan en het beste uit de ander te halen? 

De Viersprong Academy biedt een training die je leert te herkennen en om te gaan met afwijkend gedrag welke afkomstig is van Persoonlijkheidsstoornissen. 

Inhoud training

De training Persoonlijkheidsstoornissen zal uw team praktische tips en handvatten geven voor zowel de herkenning als begeleiding van persoonlijkheidsstoornissen. 

Iedere situatie, team en instelling is anders. Wij bieden dan ook een training op maat waardoor deze volledig zal aansluiten bij uw situatie. Door te kiezen uit verschillende bouwstenen kunt u samen met de trainer de training vormgeven. Wilt u zich meer richten op: 

 • Diagnostiek 
 • Ingrediënten van een effectieve behandeling 
 • Basisvaardigheden in het contact met mensen met een persoonlijkheidsstoornissen 
 • Therapeutische relatie en breuken herstellen
 • Crisishantering 

 

De vraagstukken welke aanbod komen tijdens deze training zijn als volgt: 

 • Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen? 
 • Hoe herken ik persoonlijkheidsstoornissen? 
 • Welk soort behandelingen bestaan er voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis? 
 • Hoe kan ik in contact gaan, vanuit welke basishouding? 
 • Hoe kan ik een gemakkelijkere samenwerking aangaan? 
 • Hoe kan ik omgaan met negatieve gevoelens bij mezelf naar deze cliënten? 

In een korte maar krachtige en praktische training maakt u kennis met de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen. Tijdens de training krijgt u een aantal theoretische concepten mee en gaat u aan de slag met enkele casussen en rollenspellen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor eigen inbreng vooraf aan de training en gedurende de training.  

 

Voor wie is de training: 

Deze training is geschikt voor de gehele samenleving maar in het bijzonder voor zorgverleners, mantelzorgers en andere personen die al dan niet beroepsmatig betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen.  Enkele voorbeelden: 

 • sociale professionals in de wijk die werken met volwassenen, ouderen en gezinnen 
 • sociaal pedagogisch hulpverleners 
 • welzijnswerkers 
 • gezinswerkers 
 • jeugdhulpverleners 
 • leerplichtambtenaren 
 • preventiewerkers 
 • ambulant begeleiders 
 • POH-GGZ 
 • sociaal makelaars 
 • schuldhulpverleners 
 • opbouwwerkers 
 • ouderenadviseurs 
 • Wmo-consulenten 
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen 
 • maatschappelijk werkers 
 • hulpverleners werkzaam bij reclassering, uitkeringsinstanties, woningbouwverenigingen, maatschappelijke opvang en/of politie 
 • Bedrijfs- en verzekeringsartsen

Voor meer informatie neem contact met ons op:
T: 088-7656752
E: info@deviersprongacademy.nl