Psychodynamische Psychotherapie

In psychodynamische psychotherapie wordt de achtergrond en de betekenis van de psychische problemen onderzocht die de patient belemmeren in het dagelijks functioneren en in de relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in het denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is de levensgeschiedenis belangrijk én hoe men nu functioneert.

Wilt u meer informatie over trainingen binnen psychodynamische psychotherapie? Wij kunnen dan een voorstel op maat voor u maken en u in contact brengen met de trainers en supervisoren.

Neem contact met ons op via:
T: 088-7656752
E: info@deviersprongacademy.nl

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (D.I.T.) Training

DIT staat voor Dynamisch Interpersoonlijke Therapie. Het is een psychodynamisch psychotherapeutisch behandelmodel, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor depressieve en angstklachten, maar ondertussen een breder toepassingsgebied kent, zoals persoonlijkheidsproblematiek en Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). DIT wordt individueel gegeven maar ook in groepen, zowel kortdurende als langer durende, maar altijd in tijd afgebakend.

DIT is ontwikkeld op basis van evidence based psychodynamische psychotherapieën. Aan de hand van aantoonbaar werkende interventies is DIT samengesteld en zijn de competenties omschreven waaraan de DIT-therapeut moet voldoen. DIT is daarom ook wel ‘the best of’ van alle psychodynamische modellen genoemd. De belangrijkste interventies zijn ontleend aan de gehechtheidstheorie, de theorie van het mentaliseren (MBT), de objectrelatietheorie en de interpersoonlijke therapie van H. S. Sullivan.

Lees meer »