Psychodynamische Psychotherapie

In psychodynamische psychotherapie wordt de achtergrond en de betekenis van de psychische problemen onderzocht die de patient belemmeren in het dagelijks functioneren en in de relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in het denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is de levensgeschiedenis belangrijk én hoe men nu functioneert.

Wilt u meer informatie over trainingen binnen psychodynamische psychotherapie? Wij kunnen dan een voorstel op maat voor u maken en u in contact brengen met de trainers en supervisoren.
Neem contact op met:
Danielle Beverloo / Addy van Eekelen
E: danielle.beverloo@deviersprongacademy.nl
E: addy.van.eekelen@deviersprongacademy.nl
T: 088-7656752/245

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (D.I.T.) Training

De Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een door Lemma, Target en Fonagy ontwikkelde, tijd gelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen gehanteerde concepten en interventies uit de psychoanalytische theorie en praktijk.

Aanvankelijk werd DIT ontwikkeld voor de kortdurende behandeling van patiënten met een stemmingsstoornis. Het model lijkt echter ook erg geschikt voor de behandeling van patiënten met voornamelijk cluster C-persoonlijkheidspathologie, zij het ingezet over een langere tijdsspanne. Tijdens deze training leert u deze methodiek toe te passen.

Let op! Deze training is opgedeeld in 3 sessies:

Trainingsdag 1 en 2:
Woensdag 6 en vrijdag 8 maart 2019

Trainingsdag 3:
Woensdag 5 juni 2019

Trainingsdag 4 (met eindtoets) volgt na 12 maanden, datum wordt nader bepaald (wordt ook later gefactureerd).