Diagnostiek

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel in de hulpverlening en vraagt veel van professionals. Een gedegen probleemanalyse en het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie dragen bij aan een effectieve behandeling. Heeft u behoefte aan aanvullende kennis of vaardigheden dan is wellicht één van onze diagnostiek trainingen interessant voor u.

Wilt u meer informatie over Diagnostiek incompany trainingen en supervisie over Diagnostiek? Wij kunnen dan een voorstel op maat voor u maken en u in contact brengen met de trainers en supervisoren.
Neem contact op met:
Addy van Eekelen
E: addy.van.eekelen@deviersprongacademy.nl
T: 088-7656245

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing

Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u hoe u diagnostiek volgens dit alternatieve model kunt toepassen in de praktijk.
U wordt getraind in het gebruik van verschillende vragenlijsten en interviews (o.a. Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)) en u leert hoe u alle informatie kunt integreren tot een diagnostische formulering.

Het Alternatieve model voor Persoonlijkheidsstoornissen breekt met het idee van een zuiver beschrijvende classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, zoals we dat traditioneel van DSM kennen. Het integreert empirisch onderzoek en klinische ervaring in een model dat richting geeft aan de wijze waarop we in de toekomst naar persoonlijkheidsproblematiek zullen kijken.
Aan de kern van het model zitten Criteria A en B, die respectievelijk de ernst en de stylistische expressie van de persoonlijkheidsproblemen beschrijven. Beide criteria bieden een kader om informatie uit bestaande en nieuwe instrumenten te ordenen.

In deze training vertalen we deze concepten in herkenbare en bruikbare klinische voorbeelden, introduceren we nieuwe diagnostische instrumenten en introduceren we een stapsgewijze methode om diagnostiek volgens het Alternatieve model vorm te geven in de klinische praktijk.

 

Basistraining SCID-5-S & SCID-5-P

De SCID is een semigestructureerd klinisch interview wat als doel heeft de diagnosticus te helpen in het komen tot een DSM-5 classificatie. Deze bestaat uit twee delen, de SCID-5-S en de SCID-5-P. De SCID-5-S omvat het merendeel van de syndroomstoornissen opgenomen in de DSM-5. De SCID-5-P betreft de persoonlijkheidsstoornissen opgenomen in de DSM-5.

In deze training wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe beide interviews afgenomen en gescoord dienen te worden alsook hoe tot classificatie over te gaan. De focus tijdens deze twee dagen ligt zowel op theorie als op het oefenen aan de hand van rollenspelen. Daarnaast proberen we steeds voldoende ruimte te bewaken voor het voeren van discussies bijvoorbeeld op het vlak van differentiaal diagnostiek. Een drie tot vier weken later voorzien we een terugblik moment in de vorm van een twee uur durende webinar waar deelnemers hun ervaring en vragen met eigen casuïstiek kunnen inbrengen.

De SCID-5-S staat centraal op eerste dag van de training en de SCID-5-P komt op tweede dag aan bod. U kunt zich voor beide dagen inschrijven maar ook voor één van de dagen. Het Webinar volgt een paar weken later en is een vast onderdeel van deze training en u schrijft zich automatisch hiervoor in.

Wilt u op de hoogte gebracht worden van de nieuwe data en laatste ontwikkelingen? Stuur dan een email naar eva.spekman@deviersprongacademy.nl en we houden u op de hoogte.

MMPI uitgelicht!

De MMPI  is de meest gebruikte en onderzochte zelfbeoordelingsvragenlijst.
Deze training biedt een inkijk in de geschiedenis, de ontwikkeling  van de verschillende varianten (MMPI-2, MMPI-A en MMPI-2-RF), de schalen en de interpretatie van de MMPI. In deze training leert u hoe en wanneer u de MMPI kunt gebruiken en wordt specifiek stilgestaan bij de vertaling van de scores naar de  de cliënt. We maken hierbij gebruik van enkele uitgewerkte voorbeelden. Daarnaast is er ruimte om met eigen casuïstiek aan de slag te gaan door een eigen MMPI te interpreteren, te beschrijven en terug te koppelen aan de cliënt.

 

Training Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij Adolescenten en hun Systeem

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij Adolescenten (TPO-A) is een uitgebreid diagnostisch traject naar een model dat is ontwikkeld door Stephen Finn (www.therapeuticassessment.com).

In deze vernieuwende methode van psychodiagnostiek staat de samenwerking tussen de diagnosticus en de adolescent en zijn systeem centraal. Een belangrijk aspect van TPO-A is dat het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen geformuleerd worden in samenwerking met de adolescent. Dus, vanaf het begin is de adolescent niet enkel een bron van informatie, maar vooral een belangrijke (zo niet de belangrijkste) participant in het onderzoek.

Voorwaarde voor deelname aan deze training is dat u de Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek hebt gevolgd.  Klik hier voor meer informatie over deze training.

De training TPO bij Adolescenten en hun Systeem biedt u een vervolg op de basiskennis en reikt u praktische handvatten aan hoe u de basishouding en de stappen van het model kunt toepassen in uw contact met de adolescent en zijn systeem.