Diagnostiek

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel in de hulpverlening en vraagt veel van professionals. Een gedegen probleemanalyse en het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie dragen bij aan een effectieve behandeling. Heeft u behoefte aan aanvullende kennis of vaardigheden dan is wellicht één van onze diagnostiek trainingen interessant voor u.

Wilt u meer informatie over Diagnostiek incompany trainingen en supervisie over Diagnostiek? Wij kunnen dan een voorstel op maat voor u maken en u in contact brengen met de trainers en supervisoren.
Neem contact op met:
Addy van Eekelen
E: addy.van.eekelen@deviersprongacademy.nl
T: 088-7656245

Aan de slag met de MMPI

De MMPI  is de meest gebruikte en onderzochte zelfbeoordelingsvragenlijst.
Deze training biedt een inkijk in de geschiedenis, de ontwikkeling  van de verschillende varianten (MMPI-2, MMPI-A en MMPI-2-RF), de schalen en de interpretatie van de MMPI. In deze training leert u hoe en wanneer u de MMPI kunt gebruiken en wordt specifiek stilgestaan bij de vertaling van de scores naar de  de cliënt. We maken hierbij gebruik van enkele uitgewerkte voorbeelden. Daarnaast is er ruimte om met eigen casuïstiek aan de slag te gaan door een eigen MMPI te interpreteren, te beschrijven en terug te koppelen aan de cliënt.

Bent u geïnteresseerd in deze training stuur dan een bericht naar info@deviersprongacademy.nl.  Dan informeren wij u over de trainingsdata.

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing

Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u hoe u diagnostiek volgens dit alternatieve model kunt toepassen in de praktijk.
U wordt getraind in het gebruik van verschillende vragenlijsten en interviews (o.a. Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)) en u leert hoe u alle informatie kunt integreren tot een diagnostische formulering.

Het Alternatieve model voor Persoonlijkheidsstoornissen breekt met het idee van een zuiver beschrijvende classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, zoals we dat traditioneel van DSM kennen. Het integreert empirisch onderzoek en klinische ervaring in een model dat richting geeft aan de wijze waarop we in de toekomst naar persoonlijkheidsproblematiek zullen kijken.
Aan de kern van het model zitten Criteria A en B, die respectievelijk de ernst en de stylistische expressie van de persoonlijkheidsproblemen beschrijven. Beide criteria bieden een kader om informatie uit bestaande en nieuwe instrumenten te ordenen.

In deze training vertalen we deze concepten in herkenbare en bruikbare klinische voorbeelden, introduceren we nieuwe diagnostische instrumenten en introduceren we een stapsgewijze methode om diagnostiek volgens het Alternatieve model vorm te geven in de klinische praktijk.

Bent u geïnteresseerd in deze training stuur dan een bericht naar info@deviersprongacademy.nl.  Dan informeren wij u over de trainingsdata.

Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat.

Psychodiagnostiek wordt meestal geassocieerd met het verstrekken van informatie, met het onderzoeken, identificeren en classificeren van probleemgebieden. Psychodiagnostiek kan echter ook worden toegepast met als doel een therapeutisch effect te sorteren, waarbij de testsituatie zelf de voornaamste hefboom is naar positieve verandering voor de cliënt en zijn systeem (Kamphuis, J.H & Finn, S 2006).

Lees meer »

Training SCID-5

Momenteel werken wij aan de ontwikkeling van de training SCID-5.
Bent u geïnteresseerd en wilt u op de hoogte gehouden worden?

Stuur dan een bericht naar info@deviersprongacademy.nl