Diagnostiek

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel in de hulpverlening en vraagt veel van professionals. Een gedegen probleemanalyse en het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie dragen bij aan een effectieve behandeling. Heeft u behoefte aan aanvullende kennis of vaardigheden dan is wellicht één van onze diagnostiek trainingen interessant voor u.

Wilt u meer informatie over Diagnostiek incompany trainingen en supervisie over Diagnostiek? Wij kunnen dan een voorstel op maat voor u maken en u in contact brengen met de trainers en supervisoren.

Neem contact met ons op via:
T: 088-7656752
E: info@deviersprongacademy.nl

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing

Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u hoe u diagnostiek volgens dit alternatieve model kunt toepassen in de praktijk.
U wordt getraind in het gebruik van verschillende vragenlijsten en interviews (o.a. Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)) en u leert hoe u alle informatie kunt integreren tot een diagnostische formulering.

Het Alternatieve model voor Persoonlijkheidsstoornissen breekt met het idee van een zuiver beschrijvende classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, zoals we dat traditioneel van DSM kennen. Het integreert empirisch onderzoek en klinische ervaring in een model dat richting geeft aan de wijze waarop we in de toekomst naar persoonlijkheidsproblematiek zullen kijken.
Aan de kern van het model zitten Criteria A en B, die respectievelijk de ernst en de stylistische expressie van de persoonlijkheidsproblemen beschrijven. Beide criteria bieden een kader om informatie uit bestaande en nieuwe instrumenten te ordenen.

In deze training vertalen we deze concepten in herkenbare en bruikbare klinische voorbeelden, introduceren we nieuwe diagnostische instrumenten en introduceren we een stapsgewijze methode om diagnostiek volgens het Alternatieve model vorm te geven in de klinische praktijk.

 

Basistraining SCID-5-S & SCID-5-P

De SCID is een semigestructureerd klinisch interview wat als doel heeft de diagnosticus te helpen in het komen tot een DSM-5 classificatie. Deze bestaat uit twee delen, de SCID-5-S en de SCID-5-P. De SCID-5-S omvat het merendeel van de syndroomstoornissen opgenomen in de DSM-5. De SCID-5-P betreft de persoonlijkheidsstoornissen opgenomen in de DSM-5.

In deze training wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe beide interviews afgenomen en gescoord dienen te worden alsook hoe tot classificatie over te gaan. De focus tijdens deze twee dagen ligt zowel op theorie als op het oefenen aan de hand van rollenspelen. Daarnaast proberen we steeds voldoende ruimte te bewaken voor het voeren van discussies bijvoorbeeld op het vlak van differentiaal diagnostiek. Een drie tot vier weken later voorzien we een terugblik moment in de vorm van een twee uur durende webinar waar deelnemers hun ervaring en vragen met eigen casuïstiek kunnen inbrengen.

De SCID-5-S staat centraal op eerste dag van de training en de SCID-5-P komt op tweede dag aan bod. U kunt zich voor beide dagen inschrijven maar ook voor één van de dagen. Het Webinar volgt een paar weken later en is een vast onderdeel van deze training en u schrijft zich automatisch hiervoor in.

Deze training wordt verzorgd door onze trainer Maartje Hermans-Simons (Gezondheidszorgpyscholoog).

Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat.

Psychodiagnostiek wordt meestal geassocieerd met het verstrekken van informatie, met het onderzoeken, identificeren en classificeren van probleemgebieden. Psychodiagnostiek kan echter ook worden toegepast met als doel een therapeutisch effect te sorteren, waarbij de testsituatie zelf de voornaamste hefboom is naar positieve verandering voor de cliënt en zijn systeem (Kamphuis, J.H & Finn, S 2006).

Lees meer »

MMPI uitgelicht!

De MMPI  is de meest gebruikte en onderzochte zelfbeoordelingsvragenlijst in de wereld.
Deze training biedt een inkijk in de geschiedenis, de ontwikkeling  van de verschillende varianten (MMPI-2, MMPI-A en MMPI-2-RF – MMPI-3), de schalen en de interpretatie van de MMPI vanuit verschillende perspectieven.  Tevens wordt stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op het vlak van diagnostiek (transdiagnostische visie) en de verbinding met de MMPI-2-RF en MMPI-3.
In deze training wordt specifiek stilgestaan bij de vertaling van de testscores naar de individuele cliënt. De focus ligt op de vertaling van de test naar de cliënt. Dit wordt gedaan aan de hand van enkele uitgewerkte voorbeelden. Daarnaast is er veel ruimte om met eigen casuïstiek aan de slag te gaan. Dit doen we door een eigen MMPI te interpreteren, te beschrijven en terug te koppelen aan de cliënt. 

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij Kinderen

In deze training leert u om een therapeutisch psychologisch onderzoek te doen waarin het kind en zijn/haar ouders centraal staan. Binnen TPO-K werkt u samen met het kind en het systeem om te begrijpen waarom hun problemen zijn ontstaan en blijven voortbestaan, en helpt ze om hun onderlinge relaties te verbeteren zodat ze verder kunnen met hun leven. U onderzoekt samen met het kind en de ouders welke (onderzoeks)vragen voor hen belangrijks zijn en werkt in verschillende onderzoeksessies met hen samen om de antwoorden op deze vragen te vinden. Op deze manier helpt u het gezin om het probleem te begrijpen, er mogelijk op andere manier naar te kijken en hun narratief samen te herschrijven. TPO-K gaat daarmee verder waar andere vormen van onderzoek stoppen. In deze training wordt u door een expert op het gebied van TPO bij kinderen meegenomen in de uitdagingen die u tegen kunt komen als u de vertaalslag van TPO naar basisschoolkinderen wilt gaan maken. Aan de hand van haar kennis, casuïstiek en voorbeelden uit de praktijk leert u hoe u aan de slag kunt met deze vorm van diagnostiek bij kinderen.

Binnen deze cursus wordt de vertaalslag gemaakt hoe de TPO-basiskennis ingezet kan worden bij kinderen in de basisschoolleeftijd en hun systemen. U werkt samen met ouders in hoe ze dit onderzoek aan hun kind kunnen uitleggen. U leert aan te sluiten bij het kind en ouders mee te nemen en actief te betrekken in het onderzoek. U leert om op een creatieve manier aan te sluiten bij wat bij het kind past en het kind zo actief mee te laten doen in het onderzoek.

Deze training wordt verzorgd door trainer Francesca Fantini.  Deze training is Engelstalig.

Training Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij Adolescenten en hun Systeem

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij Adolescenten (TPO-A) is een uitgebreid diagnostisch traject naar een model dat is ontwikkeld door Stephen Finn (www.therapeuticassessment.com).

In deze vernieuwende methode van psychodiagnostiek staat de samenwerking tussen de diagnosticus en de adolescent en zijn systeem centraal. Een belangrijk aspect van TPO-A is dat het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen geformuleerd worden in samenwerking met de adolescent. Dus, vanaf het begin is de adolescent niet enkel een bron van informatie, maar vooral een belangrijke (zo niet de belangrijkste) participant in het onderzoek.

Voorwaarde voor deelname aan deze training is dat u de Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek hebt gevolgd.  Klik hier voor meer informatie over deze training.

De training TPO bij Adolescenten en hun Systeem biedt u een vervolg op de basiskennis en reikt u praktische handvatten aan hoe u de basishouding en de stappen van het model kunt toepassen in uw contact met de adolescent en zijn systeem.