Vervolgtraining Schematherapie

  • Golden Tulip Keyser Breda
  • 4 dagen (09.30-17.00 uur)
  • 25 lesuren - daarnaast ongeveer 5 a 7 uur voor te bestuderen literatuur en huiswerkopdracht
  • € 1.195,-
Inschrijven

Vervolgtraining Schematherapie

De vervolgtraining schematherapie is een verdieping van de basistraining. Het belangrijkste is het je eigen maken van de technieken en het hanteren van complexere situaties. Begrenzing, de empathische confrontatie en experiëntiële technieken komen aan bod. Het doel is dat je leert om jezelf in te zetten als instrument in de therapeutische relatie, doordat je ervaart wat een cliënt oproept als deze in een bepaalde modus zit.

We frissen de kennis van de theorie (schema’s, modi, basisbehoeften) van schematherapie kort op en gaan vervolgens in op de uitingsvormen van diverse modi. Hieraan worden interventies gekoppeld, die handvatten bieden om copingmodi te doorbreken, de macht van de oudermodi flink in te perken, het (boze en) kwetsbare kind helende ervaringen te geven, ruimte te geven aan de modus vrij kind en de cliënt kracht te geven om de modus gezonde volwassene in te zetten en te laten zegevieren.

Naast individuele interventies zullen we groepsinterventies demonstreren en oefenen. Afhankelijk van de wensen kunnen we ingaan op het milieu in een klinische setting, typen persoonlijkheidsproblematiek en leeftijdsspecifieke groepen.

De toets bestaat uit een video-opname van een schematherapeutische techniek welke met een voldoende moet worden beoordeeld, wil je in aanmerking komen voor de accreditatiepunten en je laten registreren bij het Register Schematherapie.


Inschrijven