Veelgestelde vragen

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over de diensten of producten van de Viersprong Academy kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Bekijk hoe u de procedure in gang kunt zetten.

Routebeschrijvingen trainingslocaties?

BCN ICT Centre Amsterdam Arena

De Viersprong Bergen op Zoom, Peter Vineloolaan

Hoe neem ik contact op?

Klik hier door naar onze contactpagina

Kan er ook accreditatie aangevraagd worden bij andere beroepsverenigingen?

Als blijkt dat er voldoende vraag is naar accreditatie bij een specifieke beroepsvereniging dan kan de Viersprong Academy dit in overweging nemen.

 

Hoe zorg ik ervoor dat ik de accreditatiepunten ontvang?

Door bij uw inschrijving duidelijk uw registratienummer per beroepsvereniging op te geven kan de Viersprong Academy na afloop van de training uw punten bijschrijven via het programma PEOnline. Dit kan alleen als u uw volledige gegevens opgeeft; compleet registratienummer, voorletters, achternaam. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Zonder de correcte gegevens kunnen wij geen punten toekennen en hiervoor kan de Viersprong Academy ook geen verantwoording dragen.

Welke accreditatie wordt er aangevraagd bij mijn training?

Op de website wordt per training aangegeven bij welke beroepsvereniging accreditatie wordt aangevraagd. Enkel en alleen de beroepsvereniging zelf kan de accreditatie aanvraag beoordelen en punten toekennen. Wanneer de punten zijn toegekend maken wij dit ook bekend op de website.

Ben ik verplicht literatuur aan te schaffen?

Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u welke literatuur er aangeschaft dient te worden en wat u voorafgaand aan de training dient voor te bereiden. Zonder deze literatuur mist u de voorbereidingskennis die nodig is tijdens de training. Wellicht zijn er collega’s of is er een bibliotheek bij uw instelling waar u de literatuur kunt lenen.

Waar vind ik de voorwaarden per training om deel te nemen?

Deze informatie is te vinden onder de betreffende training, mapje doelgroepen.

Kan ik vooraf in contact komen met de trainers?

Heeft u specifieke vragen over de inhoud van de training dan kunt u allereerst contact opnemen met de Viersprong Academy. Mochten wij uw vraag niet kunnen beantwoorden dan zullen wij in contact treden met de trainer(s).

Krijg ik een bewijs van deelname?

Na afloop van de training ontvangt u een officieel certificaat, ondertekend door de trainer(s). Hierop staan ook de toekenning van de accreditatiepunten per beroepsvereniging.

Kan mijn collega mijn plaats innemen zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht voor het verwerken van deze wijziging?

De volledige annuleringsvoorwaarden staat opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

De Opdrachtgever kan een vervanger voordragen. Hiervoor dient de Opdrachtgever schriftelijk of per mail een verzoek in bij de Viersprong Academy. Indien de vervanger voldoet aan de toelatingseisen van de betreffende training/opleiding zal de Viersprong Academy slechts € 50,- administratiekosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen voor deze wijziging.. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de training/opleiding.

Kan ik nog annuleren nadat ik mijn bevestiging heb ontvangen?

De volledige annuleringsvoorwaarden staan opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

Annulering dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij schriftelijke annulering geldt de poststempel als annuleringsdatum, bij een e-mail de verzenddatum. Bij annulering tot vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding is de Opdrachtgever € 50,- aan de Viersprong Academy verschuldigd. Bij annulering korter dan vijf weken vóór aanvang van de training/opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

Hoe verloopt de facturatie van mijn training?

De volledige facturatie informatie staat opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

De Viersprong Academy brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen dertig dagen na factuurdatum.

Het facturatie adres geeft u op bij uw inschrijving. Vul deze volledig en compleet in, denk hierbij ook aan een eventueel kostenplaatsnummer van uw afdeling/organisatie.

Kan ik een plaats reserveren?

Afhankelijk van uw situatie en het moment van inschrijving hanteren wij een optie reservering voor maximaal 2 weken. U krijgt dit altijd van ons te horen bij uw reservering.

Hoe weet ik zeker of ik voldoe aan de opleidingseisen voor een training?

Per training wordt op de website aangegeven voor welke doelgroep deze bestemd is en welke eisen er gesteld worden. Twijfelt u toch, neem dan contact met ons op, dan bekijken we uw specifieke vraag.

Hoe schrijf ik mij in voor een training?

Al onze trainingen staan op onze website, daar vindt u ook de button om u in te schrijven.  U kunt hier zelf aanklikken voor welke datum u zich inschrijft. Nadat u uw inschrijving via onze website heeft verstuurd ontvangt u van ons (binnen enkele werkdagen) persoonlijk een email met daarin de definitieve bevestiging van uw inschrijving en de benodigde informatie.