D.I.T. Training

  • 2 dagen (9.30- 17.00 uur)
  • 13 uur
  • Patrick Luyten
  • €300,-
Inschrijven

D.I.T. Training

De Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een door Lemma, Target en Fonagy ontwikkelde, tijd gelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen gehanteerde concepten en interventies uit de psychoanalytische theorie en praktijk.

Aanvankelijk werd DIT ontwikkeld voor de kortdurende behandeling van patiënten met een stemmingsstoornis. Het model lijkt echter ook erg geschikt voor de behandeling van patiënten met voornamelijk cluster C-persoonlijkheidspathologie, zij het ingezet over een langere tijdsspanne.
Tijdens deze training leert u deze methodiek toe te passen.


Inschrijven