Dynamische Interpersoonlijke Therapie (D.I.T.) Training

  • 3 a 4 dagen (9.30- 17.00 uur)
  • 24 a 32 uur
  • Kees Kooiman
  • €985,- voor 3 daagse training/€1295,- voor 4 daagse training
Inschrijven

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (D.I.T.) Training

De Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een door Lemma, Target en Fonagy ontwikkelde, tijd gelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen gehanteerde concepten en interventies uit de psychoanalytische theorie en praktijk.

Aanvankelijk werd DIT ontwikkeld voor de kortdurende behandeling van patiënten met een stemmingsstoornis. Het model lijkt echter ook erg geschikt voor de behandeling van patiënten met voornamelijk cluster C-persoonlijkheidspathologie, zij het ingezet over een langere tijdsspanne. Tijdens deze training leert u deze methodiek toe te passen.

Let op! Deze training is opgedeeld in 2 delen (totaal 4 trainingsdagen):

Deel A (3 dagen):
Degenen die geïnteresseerd zijn (bijvoorbeeld systeemtherapeuten die werken in een DIT-team) kunnen alleen deel A volgen.

Deel B (1 dag):
Degene die opgeleid willen worden tot DIT-therapeut volgen zowel deel A als B. Dag 4 betreft een verdiepings- en toetsdag.

Algemene opbouw trainingsdagen:

Tweedaagse basistraining na literatuurstudie
– basistraining wordt afgesloten met een DIT-casusbeschrijving (toets)
Derde trainingsdag, drie maanden na tweedaagse
– cursisten hebben in die drie maanden gesuperviseerde ervaring opgedaan (en vragen gekregen)
– derde trainingsdag start met een entreetoets (‘afscheidsbrief’) (toets)
Vierde trainingsdag, 12 maanden na tweedaagse
– cursisten hebben in die 12 maanden gesuperviseerde ervaring opgedaan in het doen van DIT voor cluster C persoonlijkheidsstoornissen (40 sessies)
– tijdens de vierde trainingsdag wordt m.b.v. een trainingsacteur (rol: cluster C persoonlijkheidsproblematiek al dan niet met depressieve en/of angstklachten) individueel rollenspellen gespeeld. Deze worden met video opgenomen en later beoordeeld (moet met positief resultaat worden afgesloten voor het DIT-certificaat).

Supervisie (40-sessie model voor patiënten met cluster C persoonlijkheidsstoornis):

  1. start na tweedaagse basiscursus
  2. minimaal twee complete therapieën onder drie-wekelijkse supervisie
  3. minimaal 16 supervisie-uren
  4. supervisies individueel: 45’; groep (max drie deelnemers): 90’
  5. advies: starten binnen 6 mnd na basistraining en afsluiten binnen twee jaar.

Inschrijven