Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij adolescenten en hun systeem

Inschrijven

Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij adolescenten en hun systeem

TPO-A is een uitgebreid diagnostisch traject naar een model dat is ontwikkeld door Stephen Finn (www.therapeuticassessment.com).

In deze vernieuwende methode van psychodiagnostiek staat de samenwerking tussen de diagnosticus en de adolescent en zijn systeem centraal. Een belangrijk aspect van TPO-A is dat het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen geformuleerd worden in samenwerking met de adolescent. Dus, vanaf het begin is de adolescent niet enkel een bron van informatie, maar vooral een belangrijke (zo niet de belangrijkste) participant in het onderzoek.

Ervaring leert dat adolescenten zich vaak onvoldoende betrokken voelen bij een diagnostisch proces en de terugkoppeling van de resultaten ervan. Bij TPO-A staat samenwerking en transparantie tussen de cliënt en onderzoeker centraal, waardoor het onderzoek beter aansluit bij de cliëntvragen en daardoor effectiever is. Dit zorgt het ervoor dat de focus van de behandeling en de volgende stappen in hun proces duidelijk zijn en begrepen worden.
Het zorgt er als het ware voor dat de adolescent en zijn/haar systeem zich “empowered” voelen voor de volgende stap in hun proces.

In deze training leert u alle stappen van het model zodat ook u  met uw cliënten op zoek kunt gaan naar de ontbrekende puzzelstukken om beter te begrijpen waar de problemen vandaan komen. Met als resultaat daardoor (weer) richting te kunnen geven aan de behandeling.

 

 


Inschrijven