Hilde de Saeger

Klinisch psycholoog-psychotherapeut
Hoofdbehandelaar Diagnostiek

Persoonlijke achtergrond

Ik ben van origine Belgische. Ik studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven, klinische kinder- en jeugd psychologie naast theoretische psychologie. Tijdens mijn stage werd reeds duidelijk dat mijn grote liefde uitgaat naar de diagnostiek in al zijn facetten. Later deed ik nog een 2 jarige postgraduaat diagnostiek eveneens in Leuven. Gedurende een 5 tal jaar werkte ik in België voornamelijk op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Van daaruit ben ik naar Nederland gekomen, aanvankelijk voor een jaar, om nooit meer terug te keren.

Sinds mei 1998 ben ik werkzaam op de Viersprong. Gedurende deze jaren heb ik op verschillende afdelingen in verschillende functies gewerkt maar ik ben altijd verbonden geweest aan de afdeling intake en diagnostiek. Ik heb in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van de afdeling diagnostiek.

Motivatie om te trainen

Op dit moment hebben  klinische werkzaamheden met allerlei vormen van diagnostiek te maken,van eerder classificerende diagnostiek, over procesdiagnostiek tot het doen van Therapeutisch Psychologisch Onderzoek. Ik doe niet alleen deze onderzoeken zelf maar geef supervisie en werkbegeleiding aan beginnende collega’s, gevorderde collega’s in opleiding zowel intern als extern. Daarnaast geeft ik in binnen en buitenland trainingen in diagnostiek en Therapeutische Psychologisch Onderzoek (TPO) in het bijzonder.

Beroepsverenigingen

Omdat diagnostiek een snel evoluerend deelgebied is van ons vak probeer ik doormiddel van verschillende lidmaatschappen van nationale en internationale beroepsverenigingen op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De belangrijkste voor mij zijn de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologie en haar specialismen (NVGzP), de Rorschach vereniging, European Society for the study of Personality Disorders ( ESSPD) ,Society for Personality Assessment  (SPA) en natuurlijk het Therapeutic Assessment Institute (TAI) waar ik een van de board members ben naast een aantal internationale collega’s.  In deze functie werk ik mee aan het  verder ontwikkelen van Therapeutic Assessment,  aan kennisoverdracht (zowel nationaal als internationaal) en aan de kwaliteitsbewaking van TPO.

Typisch Hilde…

Mijn energieke en nieuwsgierige natuur maken tevens dat ik me altijd heb ingelaten met wetenschappelijk onderzoek. Aanvankelijk als medewerker en uitvoerder tot uiteindelijk een eigen promotieonderzoek en het (mee)schrijven van artikels en het ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten.

Nevenactiviteiten

Social Media

Twitter Hilde de Saeger (@SaegerHilde)

LinkedIn Hilde de Saeger

Publicaties

 • Hamers, S.; De Saeger, H. & Hartman-Faber, S. (2007). Lusten, lasten en lessen van academisering in een gespecialiseerde behandelsetting. In Verheul R. & Kamphuis J.H. De toekomst van persoonlijkheidsstoornissen, diagnostiek, behandeling en beleid. Houten : Bohn, Stafleu & van Loghum.
 • De Saeger H. (2007). Ongemakkelijk en eigenaardig, de schizotypische persoonlijkheidsstoornis. In Muste, E. & Cornelissen, K. & Hartman, S. Persoonlijkheidsproblemen. Beleving en behandeling. Amsterdam: Boom
 • Weertman, A. & De Saeger, H. (2008). Indicatiestelling bij schematherapie. In Vreeswijk, M.; Broersen, J.; Nadort, M. Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.
 • van Manen, J., Goossensen, A., Knapen, P. M. F. J. J., Ingenhoven, T., de Saeger, H., Cornelissen, K., … & van Busschbach, J. (2010). Indicatoren voor de zorgtoewijzing bij persoonlijkheidsstoornissen: resultaten van een concept map analyse.
 • Ingenhoven, T.; Berghuis, H.; Thunissen, M. & De Saeger, H. (2012). De borderline persoonlijkheidsstoornis in de DSM-5. Ingenhoven, T.; In van Reekum, A.; van Luyn, B. & Luyten, P. (red.). Handboek borderline persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: de Tijdstroom.
 • De Saeger, H. & Kamphuis, J.H. (2011). Therapeutisch psychologisch onderzoek bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen. GZ-Psychologie, 8, 22-28.
 • Kamphuis, J.H. & De Saeger, H. (2012). Using Therapeutic Assessment to Explore Emotional Constriction: A Creative Professional in Crisis. In Finn S.E.; Fischer C.T. & Handler L. (ed.). Collaborative/Therapeutic Assessment, A Casebook and Guide. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Weertman, A. & De Saeger, H. (2012). Assessment for Schema Therapy. In van Vreeswijk, M.; Broersen, J. & Nadort, M. (ed.). The Wiley-Blackwell Handbook of Schema Therapy, Therory, Resarch and Practice. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons Limited
 • De Saeger, H., Kamphuis, J. H., Finn, S. E., Smith, J. D., Verheul, R., van Busschbach, Jan J., Feenstra, Dine J., Horn, Eva K. (2014). Therapeutic Assessment Promotes Treatment Readiness but Does not Affect: Symptom Change in Patients With Personality Disorders: Findings From a Randomized Clinical Trial.Psychological Assessment, 26, 474-483. DI 10.1037/a0035667
 • Sellbom, M., Smid, W., de Saeger, H., Smit, N., Kamphuis, J. H. (2014). Mapping the Personality Psychopathology Five Domains Onto DSM-IV Personality Disorders in Dutch Clinical and Forensic Samples: Implications for DSM-5. Journal of Personality Assessment, 96, 185-191.DI 10.1080/00223891.2013.825625
 • De Saeger, H. (2014). Therapeutic Assessment a pretreatment Intervention for Patients with Severe Personality Pathology. In The Therapeutic Connection, volume 2 number 1, Spring 2014
 • Anderson, J. L., Sellbom, M., Pymont, C., Smid, W., De Saeger, H., & Kamphuis, J. H. (2015). Measurement of DSM–5 Section II Personality Disorder Constructs Using the MMPI–2–RF in Clinical and Forensic Samples. Psychological Assessment, 27,786-800
 • Aschieri, F., de Saeger, H., & Durosini, I. (2015). L’évaluation thérapeutique et collaborative: preuves empiriques. Pratiques Psychologiques21(4), 307-317.
 •  De Saeger, H.; Bartak, A. Eder, E,E; Kamphuis, J.H. (2016).Memorable experiences in Therapeutic Assessment: Inviting the patient’s perspective following a pre-treatment Randomized Controlled Trial. Jourmal of Personality Assessment (in Press)