Arne Popma

27 mei 2021
20.30 – 21.30 uur

Prof. dr. Arne Popma is hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Universiteit Leiden, afdeling criminologie, waar hij verantwoordelijk is voor het onderwijs in forensische psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek verricht binnen de vakgroep. Daarnaast is hij hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc, waar hij het wetenschappelijk (neurobiologisch)onderzoek leidt naar de ontwikkeling van antisociaal en agressief gedrag bij kinderen en jeugdigen. Een deel van dit onderzoek vindt plaats bij kinderen en jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Samen met Prof. Doreleijers richtte hij de academische werkplaats bij de Nieuw Kans op, is hij bestuurslid van de academische werkplaats forensische zorg voor jeugd en is voorzitter van EFCAP-NL. Hij werkt als kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule in Amsterdam, waar hij zich met name bezighoudt met complexe gedragsstoornissen.
Vanuit zijn expertise zal hij ingaan op hoe de kinder- en jeugdpsychiatrie beter bij kan dragen aan preventie en vroege interventie.