Yvonne Stikkelbroek

6 mei 2021
20.30-21.30 uur

Depressieve stoornissen tijdens de jeugd, de mogelijkheden van vroege opsporing, preventie, interventie en terugvalpreventie.
Depressieve stoornissen tijdens de jeugd, de mogelijkheden van vroege opsporing, preventie, interventie en terugvalpreventie. Richtlijnen voor depressieve stoornissen zijn gericht op het zo vroeg mogelijk en tijdig behandeling van depressieve klachten om zo de gevolgen tot in de volwassenheid zoveel mogelijk te beperken. Vroegtijdige opsporing, preventieve interventie en behandeling zijn effectief gebleken. De eerste keuze van de behandeling is beperkt tot cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke therapie (IPT) gecombineerd met medicatie als de depressieve stoornis ernstig is. De beschikbaarheid en gebruik van behandeling is echter beperkt, ook is terugval en recidief hoog, 70% binnen 5 jaar, maar er zijn bijna geen maatregelen onderzocht. Innovatieve technologieën kunnen de toegankelijkheid en schaalbaarheid verbeteren en terugval monitoren. In deze presentatie bespreekt Yvonne Stikkelbroek de stand van zaken en de mogelijkheden om preventie en behandeling van depressie tijdens de jeugd te verbeteren en te innoveren.