Monique Slot

8 april 2021
20.30 – 21.30 uur

Opgeven is geen optie; de wonderlijke uitkomsten van MST-CAN
In gezinnen waar sprake is van kindermishandeling- of verwaarlozing, zien we – per definitie- kinderen met een psychische kwetsbaarheid. De mate waarin verschilt per gezin.

Eén ding hebben al deze gezinnen gemeen; ouders en kinderen hebben vaak al een lange en onsuccesvolle hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. Ze willen eigenlijk niet(s) meer, voelen zich vaak machteloos, gefrustreerd en wantrouwend. Tegelijkertijd weten we uit onderzoek hoe groot de kans is dat de psychische kwetsbaarheid van deze kinderen in de (nabije) toekomst zal leiden tot grote (psychische) problemen in hun (jong) volwassenheid. Voor deze groep kinderen moet in hun gezinssituatie dus nu iets ten goede veranderen, ook al lijkt dat inmiddels een tamelijk onmogelijke opgave. Uitstel is geen optie en opgeven al helemaal niet.

Hoe pakken wij dat aan?
Monique Slot neemt u in deze webinar mee in de wereld van MST-CAN; een evidence-based Multi Systeem behandeling voor gezinnen waar sprake is van kindermishandeling of – verwaarlozing. Aan de hand van actuele casuistiek, licht zij toe hoe MST-CAN behandelteams alles op alles zetten om deze zwaar belaste gezinnen te leren gezond(er) verder te functioneren. Hoe het lukt om ouders en kinderen behandeling te bieden en niet op te geven. Met vaak wonderlijk onverwachte en mooie uitkomsten als resultaat. Op tijd ingrijpen leidt zo tot meer weerbare kinderen.