Helga Ising

15 april 2021
20.30 – 21.30 uur

Helga Ising

Het voorkómen van eerste psychosen
Psychose treft jaarlijks zo’n 30.000 Nederlanders, wordt vaak chronisch en gaat gepaard met een groot verlies in kwaliteit van leven. Jonge mensen met een naderende psychose zoeken vaak hulp voor andere problematiek, zoals een depressie, angststoornis of posttraumatische stress stoornis. In veel Nederlandse ggz-instellingen worden jonge mensen daarom inmiddels gescreend op het voorkomen van subklinische psychotische symptomen. Subklinische psychose wordt vervolgens behandeld met aanvullende, preventieve cognitieve gedragstherapie. Dit halveert de kans op het krijgen van een eerste psychose, en de ernst van de klachten neemt duidelijk af. De proactieve interventie is ook kosteneffectief. Op dit moment is preventie van psychose het best onderzochte en geïmplementeerde preventieve aanbod in de geestelijke gezondheidszorg. Het aanbod heeft zijn weg gevonden in internationale richtlijnen.

Dr. Helga Ising zal in dit webinar ingegaan op de methodes en onderzoeksbevindingen om jonge mensen met een psychose risico tijdig op te sporen en te behandelen want alle GGZ professionals moeten ervan weten!