Christel Hessels

22 april 2021
20.30 – 21.30 uur

Christel Hessels

Beter vroeg dan laat, maar liefst nog wat vroeger: Detectie en vroege interventie van BPS
Na een lange traditie van terughoudendheid rond de diagnose en behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) onder het achttiende levensjaar, laat wetenschappelijke evidentie overtuigend zien waarom niet gewacht moet worden met passende interventie voor deze doelgroep. In dit webinar wordt stilgestaan bij de theoretische achtergronden, klinische toepassingen en eerste onderzoeksresultaten van vroege interventie van BPS. Daarnaast wordt er gereflecteerd op de positie van vroege interventie binnen het algehele zorgaanbod voor jonge mensen en kansen om risicovolle jongeren nog vroeger in het beloop van hun stoornis bereiken.