Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing

  • BCN Rotterdam
  • 2 dagen van 09.30-17.00 uur
  • Maartje Hermans
  • € 725,-
Inschrijven

Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD): state of the art en klinische toepassing

Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u hoe u diagnostiek volgens dit alternatieve model kunt toepassen in de praktijk.
U wordt getraind in het gebruik van verschillende vragenlijsten en interviews (o.a. Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)) en u leert hoe u alle informatie kunt integreren tot een diagnostische formulering.

Het Alternatieve model voor Persoonlijkheidsstoornissen breekt met het idee van een zuiver beschrijvende classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, zoals we dat traditioneel van DSM kennen. Het integreert empirisch onderzoek en klinische ervaring in een model dat richting geeft aan de wijze waarop we in de toekomst naar persoonlijkheidsproblematiek zullen kijken.
Aan de kern van het model zitten Criteria A en B, die respectievelijk de ernst en de stylistische expressie van de persoonlijkheidsproblemen beschrijven. Beide criteria bieden een kader om informatie uit bestaande en nieuwe instrumenten te ordenen.

In deze training vertalen we deze concepten in herkenbare en bruikbare klinische voorbeelden, introduceren we nieuwe diagnostische instrumenten en introduceren we een stapsgewijze methode om diagnostiek volgens het Alternatieve model vorm te geven in de klinische praktijk.

 


Inschrijven