Maartje Hermans

Ik ben Maartje Hermans, Gezondheidszorgpsycholoog en sinds 2014 werkzaam bij de Viersprong. Na het afronden van mijn masteropleiding Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik anderhalf jaar gewerkt in een eerstelijnspraktijk en heb ik lesgegeven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hoewel ik binnen de eerstelijnspraktijk veel geleerd heb, merkte ik de complexere problematiek en met name de diagnostiek te missen. Dus toen de vacature voor basispsycholoog binnen het diagnostiekteam voorbijkwam, heb ik hier direct op gesolliciteerd. Sindsdien heb ik me verder ontwikkeld binnen de diagnostiek.

Tijdens mijn GZ-opleiding heb ik tevens gewerkt binnen de Gefaseerde Deeltijd Groepsschematherapie, maar hierna ervoor gekozen om fulltime bezig te zijn met diagnostiek. Wat mij hierin aanspreekt is de nieuwsgierigheid, het leggen van de puzzel en vooral samen met de cliënt begrijpen wat er precies aan de hand is. Ik heb verschillende trainingen gevolgd om me te verdiepen in testmateriaal en Therapeutisch Psychologisch Onderzoek. Sinds mei 2023 ben ik gecertificeerd in Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij volwassenen. Daarnaast ben ik proficient in R-PAS, het scoringssysteem van de Rorschach. Ik help daarbij tevens mee aan de dataverzameling voor de internationale normgroepen van de R-PAS.

Ik ben gepassioneerd over mijn vak en ik vind het leuk om mijn kennis te delen middels trainingen of het geven van supervisies. In mijn trainingen probeer ik om een goede balans te vinden tussen theorie en praktijk om zo de vertaalslag te maken naar de dagelijkse werkzaamheden. Ik probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van praktijkvoorbeelden om de soms droge stof levendig te maken. Wat ik daarnaast leuk vind aan het geven van trainingen en supervisies is om cursisten te ontmoeten uit verschillende werkvelden en hierin van hen ook weer dingen te leren.