Dineke Feenstra

Functie

Ik ben werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog en ben in opleiding tot klinisch psycholoog. In het kader van de opleiding ben ik op verschillende afdelingen binnen de Viersprong werkzaam. Daarnaast ben ik als Principal Investigator van de onderzoekslijn MBT werkzaam op de onderzoeksafdeling van de Viersprong (Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders).

Persoonlijke achtergrond

Ik heb kinder- en jeugdpsychologie gestudeerd in Tilburg. Meteen na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij de Viersprong. Ik heb op verschillende afdelingen binnen de Viersprong gewerkt, met zowel jongeren als met volwassenen. Inmiddels heb ik binnen de Viersprong een promotieonderzoek afgerond. Ik heb me voor dat onderzoek verdiept in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Daarnaast heb ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Gedurende mijn gehele loopbaan bij de Viersprong heb ik diagnostiek en behandeling gecombineerd met het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Motivatie om te trainen

Vanuit mijn onderzoek heb ik me kunnen verdiepen in verschillende onderwerpen, met name rondom de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Het werken met de jongeren (en soms ook volwassenen) zelf heeft me naast theoretische kennis ook praktische ervaring gegeven. Vanuit die combinatie vind ik het leuk om mijn kennis en ervaring over te brengen aan anderen.

Beroepsverenigingen

Registratie tot gezondheidszorgpsycholoog.

Typisch Dineke…

Ik vind het leuk om vanuit zowel de wetenschappelijke literatuur als vanuit de praktijk kennis aan anderen over te dragen. In de training die ik geef zullen beide gebieden ruimschoots aan bod komen.

Nevenactiviteiten

Social Media

LinkedIn Dineke Feenstra

Publicaties

  • Feenstra, D., & Bales, D. (2015). Mentalization-based treatment voor adolescenten. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 42, 5-20.
  • Feenstra, D.J., & Hutsebaut, J. (2014). Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten: prevalentie, ziektelast, diagnostiek en behandeling. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 319-325.
  • Feenstra, D.J., Hutsebaut, J., Verheul, R., & van Limbeek, J. (2014). Identity: empirical contribution. Changes in the identity Integration of adolescents in treatment for personality disorders. Journal of Personality Disorders, 28, 101-112.
  • Feenstra, D.J., Laurenssen, E.M.P., Hutsebaut, J., Verheul, R., & Busschbach, J.J.V. (2014). Predictors of treatment outcome of Inpatient Psychotherapy for Adolescents (IPA) with personality pathology. Personality and Mental Health, 8, 102-114.
  • Feenstra, D.J., Laurenssen, E.M.P., Timman, R., Verheul, R., Busschbach, J.J.V., & Hutsebaut, J. (2014). Long-term outcome of Inpatient Psychotherapy for Adolescents (IPA) with personality pathology. Journal of Personality Disorders, 28, 637-656.
  • Feenstra, D.J., Hutsebaut, J., Laurenssen, E.M.P., Verheul, R., Busschbach, J.J.V., Soeteman, D.I. (2012). The burden of disease among adolescents with personality pathology: quality of life and costs. Journal of Personality Disorders, 26, 593-604.
  • Feenstra, D.J., Busschbach, J.J.V., Verheul, R., Hutsebaut, J. (2011). Prevalence and comorbidity of Axis I and Axis II disorders among treatment refractory adolescents admitted for specialized psychotherapy. Journal of Personality disorders, 25, 842-850.
  • Feenstra, D.J., Hutsebaut, J., Verheul, R., Busschbach, J.J.V. (2011). Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) in adolescents: reliability and validity. Psychological Assessment, 23, 646-655.