All posts by Buro26

Een nieuw jasje, een frisse look!

Eindelijk is het zover, de nieuwe website is een feit. Na maanden voorbereiding en hard werken achter de schermen is onze nieuwe website in de lucht. Zeer gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en met veel nieuwe items. Een nieuwe jasje met de vertrouwde informatie maar met een frisse look. Natuurlijk zijn we benieuwd wat u er van vindt! Tips of complimenten? Wij horen het graag. Veel surf plezier!

Hilde de Saeger

Functie

Klinisch psycholoog-psychotherapeut
Hoofdbehandelaar Diagnostiek

Persoonlijke achtergrond

Ik ben van origine Belgische. Ik studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven, klinische kinder- en jeugd psychologie naast theoretische psychologie. Tijdens mijn stage werd reeds duidelijk dat mijn grote liefde uitgaat naar de diagnostiek in al zijn facetten. Later deed ik nog een 2 jarige postgraduaat diagnostiek eveneens in Leuven. Gedurende een 5 tal jaar werkte ik in België voornamelijk op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Van daaruit ben ik naar Nederland gekomen, aanvankelijk voor een jaar, om nooit meer terug te keren.

Sinds mei 1998 ben ik werkzaam op de Viersprong. Gedurende deze jaren heb ik op verschillende afdelingen in verschillende functies gewerkt maar ik ben altijd verbonden geweest aan de afdeling intake en diagnostiek. Ik heb in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van de afdeling diagnostiek.

Motivatie om te trainen

Op dit moment hebben  klinische werkzaamheden met allerlei vormen van diagnostiek te maken,van eerder classificerende diagnostiek, over procesdiagnostiek tot het doen van Therapeutisch Psychologisch Onderzoek. Ik doe niet alleen deze onderzoeken zelf maar geef supervisie en werkbegeleiding aan beginnende collega’s, gevorderde collega’s in opleiding zowel intern als extern. Daarnaast geeft ik in binnen en buitenland trainingen in diagnostiek en Therapeutische Psychologisch Onderzoek (TPO) in het bijzonder.

Beroepsverenigingen

Omdat diagnostiek een snel evoluerend deelgebied is van ons vak probeer ik doormiddel van verschillende lidmaatschappen van nationale en internationale beroepsverenigingen op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De belangrijkste voor mij zijn de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologie en haar specialismen (NVGzP), de Rorschach vereniging, European Society for the study of Personality Disorders ( ESSPD) ,Society for Personality Assessment  (SPA) en natuurlijk het Therapeutic Assessment Institute (TAI) waar ik een van de board members ben naast een aantal internationale collega’s.  In deze functie werk ik mee aan het  verder ontwikkelen van Therapeutic Assessment,  aan kennisoverdracht (zowel nationaal als internationaal) en aan de kwaliteitsbewaking van TPO.

Typisch Hilde…

Mijn energieke en nieuwsgierige natuur maken tevens dat ik me altijd heb ingelaten met wetenschappelijk onderzoek. Aanvankelijk als medewerker en uitvoerder tot uiteindelijk een eigen promotieonderzoek en het (mee)schrijven van artikels en het ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten.

Nevenactiviteiten

Social Media

Twitter Hilde de Saeger (@SaegerHilde)

LinkedIn Hilde de Saeger

Publicaties

 • Hamers, S.; De Saeger, H. & Hartman-Faber, S. (2007). Lusten, lasten en lessen van academisering in een gespecialiseerde behandelsetting. In Verheul R. & Kamphuis J.H. De toekomst van persoonlijkheidsstoornissen, diagnostiek, behandeling en beleid. Houten : Bohn, Stafleu & van Loghum.
 • De Saeger H. (2007). Ongemakkelijk en eigenaardig, de schizotypische persoonlijkheidsstoornis. In Muste, E. & Cornelissen, K. & Hartman, S. Persoonlijkheidsproblemen. Beleving en behandeling. Amsterdam: Boom
 • Weertman, A. & De Saeger, H. (2008). Indicatiestelling bij schematherapie. In Vreeswijk, M.; Broersen, J.; Nadort, M. Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.
 • van Manen, J., Goossensen, A., Knapen, P. M. F. J. J., Ingenhoven, T., de Saeger, H., Cornelissen, K., … & van Busschbach, J. (2010). Indicatoren voor de zorgtoewijzing bij persoonlijkheidsstoornissen: resultaten van een concept map analyse.
 • Ingenhoven, T.; Berghuis, H.; Thunissen, M. & De Saeger, H. (2012). De borderline persoonlijkheidsstoornis in de DSM-5. Ingenhoven, T.; In van Reekum, A.; van Luyn, B. & Luyten, P. (red.). Handboek borderline persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: de Tijdstroom.
 • De Saeger, H. & Kamphuis, J.H. (2011). Therapeutisch psychologisch onderzoek bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen. GZ-Psychologie, 8, 22-28.
 • Kamphuis, J.H. & De Saeger, H. (2012). Using Therapeutic Assessment to Explore Emotional Constriction: A Creative Professional in Crisis. In Finn S.E.; Fischer C.T. & Handler L. (ed.). Collaborative/Therapeutic Assessment, A Casebook and Guide. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Weertman, A. & De Saeger, H. (2012). Assessment for Schema Therapy. In van Vreeswijk, M.; Broersen, J. & Nadort, M. (ed.). The Wiley-Blackwell Handbook of Schema Therapy, Therory, Resarch and Practice. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons Limited
 • De Saeger, H., Kamphuis, J. H., Finn, S. E., Smith, J. D., Verheul, R., van Busschbach, Jan J., Feenstra, Dine J., Horn, Eva K. (2014). Therapeutic Assessment Promotes Treatment Readiness but Does not Affect: Symptom Change in Patients With Personality Disorders: Findings From a Randomized Clinical Trial.Psychological Assessment, 26, 474-483. DI 10.1037/a0035667
 • Sellbom, M., Smid, W., de Saeger, H., Smit, N., Kamphuis, J. H. (2014). Mapping the Personality Psychopathology Five Domains Onto DSM-IV Personality Disorders in Dutch Clinical and Forensic Samples: Implications for DSM-5. Journal of Personality Assessment, 96, 185-191.DI 10.1080/00223891.2013.825625
 • De Saeger, H. (2014). Therapeutic Assessment a pretreatment Intervention for Patients with Severe Personality Pathology. In The Therapeutic Connection, volume 2 number 1, Spring 2014
 • Anderson, J. L., Sellbom, M., Pymont, C., Smid, W., De Saeger, H., & Kamphuis, J. H. (2015). Measurement of DSM–5 Section II Personality Disorder Constructs Using the MMPI–2–RF in Clinical and Forensic Samples. Psychological Assessment, 27,786-800
 • Aschieri, F., de Saeger, H., & Durosini, I. (2015). L’évaluation thérapeutique et collaborative: preuves empiriques. Pratiques Psychologiques, 21(4), 307-317.
 •  De Saeger, H.; Bartak, A. Eder, E,E; Kamphuis, J.H. (2016).Memorable experiences in Therapeutic Assessment: Inviting the patient’s perspective following a pre-treatment Randomized Controlled Trial. Jourmal of Personality Assessment (in Press)

 

Joost Hutsebaut

Functie

Klinisch psycholoog, senior onderzoeker

Persoonlijke achtergrond

Ik ben Klinisch Psycholoog en werk sinds 2004 bij de Viersprong. Daarnaast werk ik sinds een aantal jaren ook voor het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Binnen de Viersprong combineer ik klinische taken met onderzoek en innovatie. Als behandelaar werk ik bij het Vroeginterventieprogramma MBT-early. Als Principal Investigator ben ik verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Diagnostiek.

Voor ik bij de Viersprong kwam werken, ben ik gepromoveerd aan de K.U. Leuven. Bij de Viersprong heb ik eerst zeven jaar op de klinische jeugdafdeling gewerkt, de KPA, nadien MBT-A. Met enkele collega’s zijn we in die tijd ook begonnen met een eigen onderzoekslijn bij de Jeugd. Daar heb ik de afgelopen jaren een aantal stokpaardjes ontwikkeld.  Ten eerste, vroegdetectie en vroeginterventie van persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren. Ten tweede, de ontwikkeling van assessment instrumenten om de ernst van persoonlijkheidsproblematiek vast te stellen. Ten derde, vanuit het KenniscentrumPS, de ontwikkeling van een generiek kader voor goede zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Samen met mijn collega’s publiceer ik al jaren op deze thema’s, zowel nationaal als internationaal. Ook heb ik op verschillende congressen presentaties gegeven.

Motivatie om te trainen

Binnen de Viersprong combineer ik klinische taken met onderzoek en innovatie.  Dit breng ik graag in de praktijk en onder de aandacht door training te geven.

Beroepsverenigingen

ESSPD

Typisch….Joost

Als trainer probeer ik theoretische kaders te combineren met praktijkcasussen. Doordat ik een goede beheersing van de wetenschappelijke achtergrond heb kan ik goed de diepte in.  Door voorbeelden uit de praktijk te putten ontstaat er een goede balans.

Nevenactiviteiten

Social Media

LinkedIn Joost Hutsebaut

Publicaties

Dineke Feenstra

Functie

Ik ben werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog en ben in opleiding tot klinisch psycholoog. In het kader van de opleiding ben ik op verschillende afdelingen binnen de Viersprong werkzaam. Daarnaast ben ik als Principal Investigator van de onderzoekslijn MBT werkzaam op de onderzoeksafdeling van de Viersprong (Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders).

Persoonlijke achtergrond

Ik heb kinder- en jeugdpsychologie gestudeerd in Tilburg. Meteen na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij de Viersprong. Ik heb op verschillende afdelingen binnen de Viersprong gewerkt, met zowel jongeren als met volwassenen. Inmiddels heb ik binnen de Viersprong een promotieonderzoek afgerond. Ik heb me voor dat onderzoek verdiept in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Daarnaast heb ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Gedurende mijn gehele loopbaan bij de Viersprong heb ik diagnostiek en behandeling gecombineerd met het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Motivatie om te trainen

Vanuit mijn onderzoek heb ik me kunnen verdiepen in verschillende onderwerpen, met name rondom de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Het werken met de jongeren (en soms ook volwassenen) zelf heeft me naast theoretische kennis ook praktische ervaring gegeven. Vanuit die combinatie vind ik het leuk om mijn kennis en ervaring over te brengen aan anderen.

Beroepsverenigingen

Registratie tot gezondheidszorgpsycholoog.

Typisch Dineke…

Ik vind het leuk om vanuit zowel de wetenschappelijke literatuur als vanuit de praktijk kennis aan anderen over te dragen. In de training die ik geef zullen beide gebieden ruimschoots aan bod komen.

Nevenactiviteiten

Social Media

LinkedIn Dineke Feenstra

Publicaties

 • Feenstra, D., & Bales, D. (2015). Mentalization-based treatment voor adolescenten. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 42, 5-20.
 • Feenstra, D.J., & Hutsebaut, J. (2014). Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten: prevalentie, ziektelast, diagnostiek en behandeling. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 319-325.
 • Feenstra, D.J., Hutsebaut, J., Verheul, R., & van Limbeek, J. (2014). Identity: empirical contribution. Changes in the identity Integration of adolescents in treatment for personality disorders. Journal of Personality Disorders, 28, 101-112.
 • Feenstra, D.J., Laurenssen, E.M.P., Hutsebaut, J., Verheul, R., & Busschbach, J.J.V. (2014). Predictors of treatment outcome of Inpatient Psychotherapy for Adolescents (IPA) with personality pathology. Personality and Mental Health, 8, 102-114.
 • Feenstra, D.J., Laurenssen, E.M.P., Timman, R., Verheul, R., Busschbach, J.J.V., & Hutsebaut, J. (2014). Long-term outcome of Inpatient Psychotherapy for Adolescents (IPA) with personality pathology. Journal of Personality Disorders, 28, 637-656.
 • Feenstra, D.J., Hutsebaut, J., Laurenssen, E.M.P., Verheul, R., Busschbach, J.J.V., Soeteman, D.I. (2012). The burden of disease among adolescents with personality pathology: quality of life and costs. Journal of Personality Disorders, 26, 593-604.
 • Feenstra, D.J., Busschbach, J.J.V., Verheul, R., Hutsebaut, J. (2011). Prevalence and comorbidity of Axis I and Axis II disorders among treatment refractory adolescents admitted for specialized psychotherapy. Journal of Personality disorders, 25, 842-850.
 • Feenstra, D.J., Hutsebaut, J., Verheul, R., Busschbach, J.J.V. (2011). Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) in adolescents: reliability and validity. Psychological Assessment, 23, 646-655.