Vervolgtraining Schematherapie Adolescenten

 • 25 lesuren - daarnaast ongeveer 12 uur voor te bestuderen literatuur en huiswerkopdracht
 • € 1.095,-
Inschrijven

Vervolgtraining Schematherapie Adolescenten

De training volgt de eveneens door De Viersprong Academy aangeboden Vervolgtraining Schematherapie en voldoet aan de eisen van de Vereniging voor Schematherapie om mee te tellen als vervolgtraining in het opleidingstraject tot Senior Schematherapeut.
Bij de invulling van de training wordt steeds de vertaalslag gemaakt naar de doelgroep adolescenten. De volgende onderwerpen krijgen daarbij aandacht: 

 • Het adolescentenbrein 
 • Wat zijn typische adolescentenschema’s? 
 • De basisbehoefte van de autonomie 
 • Systeemtherapeutsich werken met modi 
 • De invloed van de peergroup 
 • Pesten 
 • Vriendschap 
 • Meeloopgedrag 
 • Schema’s, modi & digitale communicatie 

De cursist is na deze training in staat om: 

 • Een casus conceptualisatie op te stellen rekening houdend met de specifieke doelgroep adolescenten 
 • Een schematherapeutisch behandelplan op te stellen voor deze doelgroep 
 • Schematherapeutische technieken toe te passen voor deze doelgroep 
 • Zich tijdens de behandeling rekenschap te geven van het belang van het systeem, inclusief de peergroup, en daar waar nodig interventies voor te ontwerpen en (laten) uitvoeren 

Inschrijven