DSM-5: De Essentie

  • 1 dagdeel - 16.00 - 20.00 uur
  • 4 uur
  • € 210,00
Inschrijven

DSM-5: De Essentie

Wilt u aan de slag met de DSM-5, maar u weet niet hoe? Schrijft u zich dan in voor deze korte cursus. Wij wijzen u de weg door de DSM-5 en zetten voor u alle wijzigingen systematisch op een rijtje. De volgende dag kunt u gelijk aan de slag.

In april heeft Minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de DSM-5 vanaf 2017 leidend wordt bij het bepalen van de verzekerde zorg. Dit betekent dat zorgverleners vanaf 1 januari 2017 de DSM-5 als uitgangspunt moeten gebruiken bij de beoordeling of er sprake is van een psychische stoornis. Echter de registratie en declaratie van de zorg zal in 2017 nog plaatsvinden op basis van de DSM IV zodat er voldoende tijd is om deze systemen aan te passen.

Praktisch betekent dit kortweg dat de DSM-5 in de behandelkamer wordt gebruikt, en achter de schermen in de systemen wordt afgeleid via een conversietabel naar DSM-IV en de bijbehorende DBC productgroepen.

Onze trainster drs. Hilde De Saeger is nauw betrokken bij de ontwikkeling van DSM IV naar DSM-5 en bij de toetsing van de conversietabel. Tijdens de training DSM-5: De Essentie wordt u dus niet alleen op de hoogte gebracht van alle belangrijke veranderingen t.o.v. de DSM-IV, maar wordt u ook geïnformeerd over de conversietabel.

Om aan deze  training deel te kunnen nemen is het van belang dat de DSM-IV tot uw basiskennis behoort.


Inschrijven