Pierre Sebregts

Functie
Klinisch psycholoog-psychotherapeut,
regiebehandelaar KKPTA De Viersprong
Opleider NVGP
Opleider Transactionele Analyse

Persoonlijke achtergrond
Als klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik werkzaam bij De Viersprong. Psychotherapie vind ik een mooi vak, het meekijken met cliënten die een draai willen maken in hun leven is zingevend en dankbaar. Het wordt nog mooier als je dat kunt doen met een aantal collega’s in een team in een klinisch programma zoals KKP-TA waar ik werk als regiebehandelaar. Voor mij is belangrijk dat de cliënt en ik het eens zijn over de weg die we bewandelen en welke verwachtingen er bij mij en de ander zijn. Groepspsychotherapie is voor mij een ideale setting vanwege zijn rijkdom en kracht.

Als docent kan ik enorm genieten van een groeizame bijeenkomst waarin allen zich geïnspireerd kunnen voelen. Ervaring, reflectie en afstemming op de ander zijn mijn stokpaardjes. Transactionele Analyse is echt mijn methode omdat die de relatie centraal stelt, ongeacht de setting. Hij is toegankelijk voor iedereen en geeft veel ruimte aan verdieping en nuancering. Ook in onderwijs is de relatie van belang omdat ik denk dat de mate waarin je daarin wordt geraakt en geïntrigeerd zeker zoveel van het leereffect bepalen dan alleen kennisoverdracht.

Beroepsverenigingen
NVP,  NVGP (supervisor en trainer) en EATA (supervisor en trainer).

Motivatie om te trainen
Als je van iets houdt wil je graag dat het voortbestaat. Dat anderen dit vak ook mooi vinden, ervaar ik als prettig. Ik wil graag bijdragen aan spreiding van ervaring en kunde, ik werk graag met collega’s die op zoek zijn naar verdieping en inspiratie.

Typisch…Pierre
Muziek is mijn grote passie.

Nevenactiviteiten
Docent TA Academie Zeist
Docent RINO Zuid Eindhoven
Docent Centrale RINO Groep Utrecht-Rotterdam
Docent Consortium Psychiatricum Zuidwest-Nederland
Lid Congrescommissie NVGP

Social Media

Publicaties

  • Hamers, S. en P. Sebregts (2002), Een nieuwe Ouder voor het Vrije Kind. Het veranderen van de interne dialoog bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie, 40.
  • Gerwen, J. van en P. Sebregts (2005), Themanummer De Viersprong, Tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie.
  • Sebregts, P. (2007) Emotioneel overdreven en behoeftig, de theatrale persoonlijkheidsstoornis, In: Persoonlijkheidsproblemen; beleving en behandeling. Onder redactie van E. Muste, K. Cornelissen, S. Hartman. Boom, Amsterdam
  • Laurenssen, A., P. Sebregts, (2010) D.Feenstra, J.Hutsebaut. Klinische schematherapie bij adolescenten; een programmabeschrijving vanuit de Viersprong. Interne uitgave.
  • Sebregts, P. Training on the job. (2010) Themanummer Tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie