Edith de Wolf

Functie
Klinisch psycholoog bij deeltijd schematherapie, Senior (in registratie tot supervisor) Schematherapeut

Persoonlijke achtergrond
In 2005 begon ik als ‘assistent psychotherapie’ binnen de Viersprong, bij de kliniek schematherapie. Daar ontstond mijn kennis van psychotherapie, de reden dat ik de opleiding tot psycholoog was begonnen. De Viersprong is een fijne werkplek, omdat de teams hier denken op een psychotherapeutische manier en de doelgroep waarmee we werken ook. In 2005 kwam ik meteen in aanraking met groepstherapie, een liefde die groeide en bleef en die me houvast geeft in het werken met alle soorten groepen. Wat mij betreft is basiskennis van groepsdynamica een vereiste als je werkt met groepen. De schematherapie waardeer ik, omdat het de patronen in het heden duidelijk in kaart brengt en dat cliënten geconfronteerd worden op een empathische wijze. Dat is niet per se zachtaardig, maar er is wel begrip voor het ontstaan en in stand houdende factoren van probleemgedrag. Schematherapie is toepasbaar in diverse settingen en de insteek is wisselend: concreet gedragsmatig, (vaak) gevoelsmatig en cognitief. Kortom, je kan al naar gelang de noodzaak en je forte als therapeut je interventies inzetten.

Verder heb ik gewerkt bij GGZ Oost Brabant binnen team persoonlijkheidsstoornissen als GZ-psycholoog, bij GGZ WNB binnen team Ouderen, het FACT en DGT deeltijd als GIOS en binnen de Viersprong in allerlei hoedanigheden binnen schematherapie, maar ook bij de voordeur (diagnostiek, intakes). Ik gaf of geef les binnen de RINO (GZ-opleiding, KP-opleiding), de Viersprong Academy en Schematherapie in Bedrijf.

Privé heb ik een gezin met (man en) twee kinderen, veel dieren en houd ik van bakken.

Beroepsverenigingen
Vereniging voor schematherapie, NVGP

Motivatie om te trainen
Op een andere manier, die mezelf enthousiasmeert en hopelijk de cursisten ook, bezig zijn met schematherapie. Daardoor kan ik bijdragen in het opleiden van vakgenoten en blijf ik zelf ook bewust bezig met de theorie en stand van zaken en is er een dialoog tussen cursisten en mij die ik vruchtbaar vind.

Typisch…Edith
Warrig zijn en daarmee koketteren, want iets anders helpt toch niet. Verder sta ik op het werk bekend als geduldig, maar thuis niet.

Nevenactiviteiten
Ik geef les in schematherapie en in groepstherapie bij meerdere instellingen / bedrijven, ik geef binnenkort supervisie als schematherapeut.

Social Media
LinkedIn

Publicaties