Linda de Jong

Functie

GZ-psycholoog, orthopedagoog, Senior Schematherapeut

Persoonlijke achtergrond

Voordat ik bij de Viersprong kwam werken heb ik 7 jaar bij GGZ Ingeest gewerkt op opname- en poli klinische afdelingen. Ik werk sinds 2011 bij de Viersprong. Eerst heb ik gewerkt binnen verschillende MBT afdelingen voor volwassenen en adolescenten (met persoonlijkheidsproblematiek) als therapeut en (systeem) therapeut. Tussentijds ben ik begonnen met de systeemopleiding. In 2017 ben ik in het kader van mijn GZ opleiding in aanraking gekomen met schematherapie, een pilot schematherapie voor adolescenten binnen de Viersprong. Ik geef sindsdien schematherapie voor adolescenten waar ik veel plezier aan beleef. Ons aanbod voor adolescenten bestaat uit groep- individuele- en systeembehandeling. Schematherapie spreekt mij aan omdat het een ontwikkelingsgerichte, integratieve therapie is en er een duidelijke link gelegd wordt met het verleden. In het werken met adolescenten merk ik dat het onschuldigend werkt voor jongeren en hun ouders en zij ruimte krijgen om de al ontwikkelde patronen te doorbreken. Hiermee kan voorkomen worden dat persoonlijkheidsproblematiek volledig tot ontwikkeling komt. Er is bij jongeren bijzondere aandacht voor de ontwikkelingstaken, hun gezonde kant en de relatie met ouders.

Naast schematherapie doe ik intakes en diagnostiek bij jeugd en gezin.

Motivatie om te trainen

In het werken met groepen en het geven van workshops heb ik gemerkt dat kennis delen groeien is en dat geeft mij energie. Met trainen hoop ik anderen enthousiast en nieuwsgierig te maken om te leren. Als ik mijn kennis en ervaring kan delen met anderen kan ik daar zelf ook weer van leren. Daarnaast houd me zelf ook scherp in mijn eigen ontwikkeling.

Beroepsverenigingen

FGzPt, Vereninging voor schematherapie, MBT register

Typisch Linda…

Nieuwsgierig, energiek, verbindend, kijkt nergens van op.

Nevenactiviteiten

Social Media

Publicaties

 

  • Schematherapie in het gezin, uit Roelofs, J., Van Wijk, M. & Boots, M. Toegepaste schematherapie met kinderen en adolescenten. Bohn Stafleu van Loghum, 2020.) Dit boek moet nog uitgebracht worden. Planning eind 2020.