Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over de diensten of producten van de Viersprong Academy kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Bekijk hoe u de procedure in gang kunt zetten.