Marije Eijgendaal

Functie

Klinisch Psycholoog, systeemtherapeut

Persoonlijke achtergrond

Wat mooi dat je bezig bent je te ontwikkelen als professional! 

Mijn naam is Marije Eijgendaal en sinds 2005 ben ik werkzaam binnen de Viersprong in verschillende rollen. Begonnen als behandelaar binnen de Multi Systeem Therapie (MST), waar mijn voorkeur voor het werken met systemen ontsproten is. Dit is verder gegroeid en ontwikkeld binnen verschillende rollen die ik heb vervuld als systeemtherapeut voor gezinnen waar stagnaties in het gezin, in het gedrag of in de persoonlijkheidsontwikkeling reden tot aanmelding hadden. Ook heb ik vanuit verschillende managementopdrachten de organisatie als systeem ervaren, met alle vraagstukken die daarbij komen. Tijdens mijn opleiding tot klinisch psycholoog K&J heb ik mij mogen verdiepen in het werken met gezinnen waarin complexe somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en conversie problematiek speelde.  

In mijn rol als supervisor ben ik krachtgericht, gericht op gezamenlijke reflectie en zal ik bij start met je sparren over welke focus en leerdoelen je wilt behalen. Supervisie kan individueel of in een groep vorm krijgen. 

Specifiek supervisanten die zich richten op cultureel sensitief werken en werken in en vanuit een multiculturele context zijn uitgenodigd om zich aan te melden. 

Wellicht tot ziens! 

Marije Eijgendaal