Joost Hutsebaut

Functie

Klinisch psycholoog, senior onderzoeker

Persoonlijke achtergrond

Ik ben Klinisch Psycholoog en werk sinds 2004 bij de Viersprong. Daarnaast werk ik sinds een aantal jaren ook voor het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Binnen de Viersprong combineer ik klinische taken met onderzoek en innovatie. Als behandelaar werk ik bij het Vroeginterventieprogramma MBT-early. Als Principal Investigator ben ik verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Diagnostiek.

Voor ik bij de Viersprong kwam werken, ben ik gepromoveerd aan de K.U. Leuven. Bij de Viersprong heb ik eerst zeven jaar op de klinische jeugdafdeling gewerkt, de KPA, nadien MBT-A. Met enkele collega’s zijn we in die tijd ook begonnen met een eigen onderzoekslijn bij de Jeugd. Daar heb ik de afgelopen jaren een aantal stokpaardjes ontwikkeld.  Ten eerste, vroegdetectie en vroeginterventie van persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren. Ten tweede, de ontwikkeling van assessment instrumenten om de ernst van persoonlijkheidsproblematiek vast te stellen. Ten derde, vanuit het KenniscentrumPS, de ontwikkeling van een generiek kader voor goede zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Samen met mijn collega’s publiceer ik al jaren op deze thema’s, zowel nationaal als internationaal. Ook heb ik op verschillende congressen presentaties gegeven.

Motivatie om te trainen

Binnen de Viersprong combineer ik klinische taken met onderzoek en innovatie.  Dit breng ik graag in de praktijk en onder de aandacht door training te geven.

Beroepsverenigingen

ESSPD

Typisch….Joost

Als trainer probeer ik theoretische kaders te combineren met praktijkcasussen. Doordat ik een goede beheersing van de wetenschappelijke achtergrond heb kan ik goed de diepte in.  Door voorbeelden uit de praktijk te putten ontstaat er een goede balans.

Nevenactiviteiten

Social Media

LinkedIn Joost Hutsebaut

Publicaties