Programmamanagement in de ggz

Dinsdagavond 16 november 2021
20.00- 21.30 uur

Programmamanagement in de ggz

Projecten zijn aan de orde van de dag in de GGZ. Soms zijn deze projecten ingegeven door ontwikkelingen in de sector, soms op basis van interne initiatieven. Het opzetten van en het leiding geven aan projecten, brengen vaak verschillende vraagstukken (afbakening in tijdperiode, harde deadlines, verwachtingen vanuit de organisatie, capaciteit) met zich mee waarbij het projectmanagement zich dient te verhouden tot het lijnmanagement. In veel GGZ organisaties lopen vaak verschillende projecten gelijktijdig. Een manier om deze projecten te harmoniseren en capaciteit, verwachtingen en tijd te managen,  is door middel van het opzetten van een programma management structuur. Vragen die hierbij vaak naar voren komen zijn: Hoe zorg je voor voldoende voortgang in deze projecten? Hoe stem je de tijdslijnen op elkaar af? Hoe zorg je ervoor dat de beslissingen in het ene project passen bij de ontwikkelingen in een ander project? Kortom, hoe borg je de voortgang en samenhang tussen deze projecten. Daar zal in deze webinar aandacht aan worden besteed.

Dit webinar wordt verzorgd door:

Marieke van Geffen 
Bestuurssecretaris de Viersprong,  gastonderzoeker managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen