Zorginnovatie en Onderzoek

Dinsdagavond 19 oktober 2021
20.00 – 21.30 uur


Zorginnovatie en onderzoek

Inzichten over hoe een behandeling eruit moet zien veranderen doorheen de tijd en verschillende perspectieven op de zorg spelen hier een rol in. We worden steeds meer uitgenodigd om te kijken naar de doelmatigheid van onze zorg. Er zijn zoveel wachtenden op onze wachtlijsten, dat we onze zorg efficiënt moeten inregelen. Tegelijkertijd willen we kwaliteit en resultaten kunnen borgen. Hoe blijf je innovatief? Hoe borg je de kwaliteit van je behandelingen? Hoe onderbouw je de doelmatigheid van je zorg? Dit zijn vragen die in deze webinar aan bod zullen komen.

Dit webinar wordt verzorgd door:

Dineke Feenstra
Klinisch psycholoog/ psychotherapeut
en
manager Research, Development & Education