Webinarreeks Kids@risk – Therese van Amelsvoort

  • Online
Inschrijven

Webinarreeks Kids@risk – Therese van Amelsvoort

Een webinarreeks van de Viersprong over preventie en vroege interventie bij kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid.

De Viersprong organiseert in de periode van 18 maart t/m 10 juni 2021, elke donderdagavond van 20.30-21.30 uur, een webinar.
Volg de hele reeks en krijg op die manier een breed overzicht van de nieuwste kennis en ontwikkeling op het gebied van preventie en vroege interventie voor een breed scala van aandoeningen en problemen. Bent u geïnteresseerd in de State of the Art webinars? En wilt u daarnaast ook praktische, klinische toepassingen horen? Alles komt aan bod tijdens deze webinarreeks.

25 maart 2021
Therese van Amelsvoort
@ease: laagdrempelige zorg bij jongeren 
Driekwart van alle psychische stoornissen ontstaat voor het 25e levensjaar. De juiste hulpverlening bieden aan jongeren is van vitaal belang om een gezonde ontwikkeling en toekomst voor hen te realiseren. En ondanks goede beschikbare vormen van hulpverlening, krijgt slechts 20% van de jongeren met psychische klachten de juiste zorg. Vaak schamen ze zich voor hun problemen, en is het lastig de juiste zorg te krijgen bv door lange wachtlijsten. Daarbij komt nog dat als jongeren eenmaal de drempel genomen hebben om hulp te zoeken, ze geconfronteerd worden met de knip in de zorg bij 18 jaar, wat voor discontinuïteit van zorg zorgt. In Australië is daarom bijna 15 jaar geleden het inmiddels succesvolle jongereninitiatief Headspace gestart. Dit is een laagdrempelige, jeugdvriendelijke multidisciplinaire inloopvoorziening vóór en dóór jongeren ontwikkeld, waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen en geholpen kunnen worden. Om hulp voor jongeren in Nederland laagdrempeliger en toegankelijker te krijgen, zijn we in 2017 met @ease, de Nederlandse variant van Headspace, gestart. Vanaf het begin zijn jongeren actief betrokken geweest bij de ontwikkeling, inrichting en vormgeving van @ease, zodat de hulpverlening beter aansluit bij hun behoeften en continuïteit biedt als jongeren de leeftijd van 18 jaar bereiken. Naast de @ease ‘’walk-in” centra, hebben we versneld door de corona crisis, sinds kort ook een @ease online/chat aanbod ontwikkeld. Tijdens de lezing zullen de werkwijze van @ease en de eerste resultaten toegelicht worden.


Inschrijven