Webinarreeks Kids@risk – Helga Ising

  • Online
Inschrijven

Webinarreeks Kids@risk – Helga Ising

Een webinarreeks van de Viersprong over preventie en vroege interventie bij kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid.

De Viersprong organiseert in de periode van 18 maart t/m 10 juni 2021, elke donderdagavond van 20.30-21.30 uur, een webinar.
Volg de hele reeks en krijg op die manier een breed overzicht van de nieuwste kennis en ontwikkeling op het gebied van preventie en vroege interventie voor een breed scala van aandoeningen en problemen. Bent u geïnteresseerd in de State of the Art webinars? En wilt u daarnaast ook praktische, klinische toepassingen horen? Alles komt aan bod tijdens deze webinarreeks.

15 april 2021
Helga Ising

Het voorkómen van eerste psychosen
Psychose treft jaarlijks zo’n 30.000 Nederlanders, wordt vaak chronisch en gaat gepaard met een groot verlies in kwaliteit van leven. Jonge mensen met een naderende psychose zoeken vaak hulp voor andere problematiek, zoals een depressie, angststoornis of posttraumatische stress stoornis. In veel Nederlandse ggz-instellingen worden jonge mensen daarom inmiddels gescreend op het voorkomen van subklinische psychotische symptomen. Subklinische psychose wordt vervolgens behandeld met aanvullende, preventieve cognitieve gedragstherapie. Dit halveert de kans op het krijgen van een eerste psychose, en de ernst van de klachten neemt duidelijk af. De proactieve interventie is ook kosteneffectief. Op dit moment is preventie van psychose het best onderzochte en geïmplementeerde preventieve aanbod in de geestelijke gezondheidszorg. Het aanbod heeft zijn weg gevonden in internationale richtlijnen.

Dr. Helga Ising zal in dit webinar ingegaan op de methodes en onderzoeksbevindingen om jonge mensen met een psychose risico tijdig op te sporen en te behandelen want alle GGZ professionals moeten ervan weten!

 


Inschrijven