Webinarreeks Kids@risk – Christel Hessels

  • Online
Inschrijven

Webinarreeks Kids@risk – Christel Hessels

Een webinarreeks van de Viersprong over preventie en vroege interventie bij kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid.

De Viersprong organiseert in de periode van 18 maart t/m 10 juni 2021, elke donderdagavond van 20.30-21.30 uur, een webinar.
Volg de hele reeks en krijg op die manier een breed overzicht van de nieuwste kennis en ontwikkeling op het gebied van preventie en vroege interventie voor een breed scala van aandoeningen en problemen. Bent u geïnteresseerd in de State of the Art webinars? En wilt u daarnaast ook praktische, klinische toepassingen horen? Alles komt aan bod tijdens deze webinarreeks.

22 april 2021
Christel Hessels

Beter vroeg dan laat, maar liefst nog wat vroeger: Detectie en vroege interventie van BPS
Na een lange traditie van terughoudendheid rond de diagnose en behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) onder het achttiende levensjaar, laat wetenschappelijke evidentie overtuigend zien waarom niet gewacht moet worden met passende interventie voor deze doelgroep. In dit webinar wordt stilgestaan bij de theoretische achtergronden, klinische toepassingen en eerste onderzoeksresultaten van vroege interventie van BPS. Daarnaast wordt er gereflecteerd op de positie van vroege interventie binnen het algehele zorgaanbod voor jonge mensen en kansen om risicovolle jongeren nog vroeger in het beloop van hun stoornis bereiken.


Inschrijven