Webinarreeks Kids@risk – Annemarie van Elburg

  • Online
Inschrijven

Webinarreeks Kids@risk – Annemarie van Elburg

Een webinarreeks van de Viersprong over preventie en vroege interventie bij kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid.

De Viersprong organiseert in de periode van 18 maart t/m 10 juni 2021, elke donderdagavond van 20.30-21.30 uur, een webinar.
Volg de hele reeks en krijg op die manier een breed overzicht van de nieuwste kennis en ontwikkeling op het gebied van preventie en vroege interventie voor een breed scala van aandoeningen en problemen. Bent u geïnteresseerd in de State of the Art webinars? En wilt u daarnaast ook praktische, klinische toepassingen horen? Alles komt aan bod tijdens deze webinarreeks.

3 juni 2021
20.30 – 21.30 uur

Preventie en vroeginterventie bij eetstoornissen
De laatste jaren lijkt de aanvangsleeftijd voor het ontstaan van anorexia nervosa te dalen, de incidentie (het aantal nieuwe gevallen in de populatie per jaar) varieerde in de afgelopen decennia rond de 6 tot 8 nieuwe gevallen van anorexia nervosa per 100.000 inwoners per jaar (Hoek e.a. 1995; van Son e.a. 2006; Smink e.a. 2016). De incidentie onder de groep met het hoogste risico, 15-19 jarige vrouwen, nam significant toe van ruim 50 per 100.000 adolescente meisjes in 1985-1989 tot rond de 100 per 100.000 in de periodes 1995-1999 en 2005-2009 (Smink e.a. 2016). Niet zelden zien we tegenwoordig anorexia nervosa bij leerlingen in de hoogste klassen van de basisschool. In dit webinar worden de achterliggende factoren voor ontstaan van anorexia nervosa besproken, wordt toegelicht hoe men de verjonging kan verklaren en de meest relevante preventieve aanpak besproken. Ook wordt aandacht besteed aan het snel ontdekken van een eetstoornis zoals anorexia nervosa en besproken welke behandelingen het meest succesvol zijn gebleken.


Inschrijven