Training Ervaringsgerichte Verdieping Groepsinterventies

  • nog niet bekend
  • 3 dagen
  • 18 lesuren - 9 uur voorbereiding, literatuur
  • Edith de Wolf, Pierre Sebregts
  • €1.150, -
Inschrijven

Training Ervaringsgerichte Verdieping Groepsinterventies

Groepstherapie leren uitvoeren door het te ervaren. Dat is het motto van deze module groepstherapie. Wanneer je je verder wilt bekwamen in het werken met cliënten in groepen, is deze module een goede aanvulling. De module is bedoeld voor professionals in de zorg die met groepen werken.

Werken met groepen krijg je pas echt onder de knie als je het ervaart in de praktijk. Er zijn vaak onvoorziene gebeurtenissen en het kan je verbazen hoe krachtig een groep is, zowel in positieve als in negatieve zin. Yalom beschrijft dat niet alleen het ervaren, maar ook het erop reflecteren essentieel is om te leren van ervaringen. Dat geldt niet alleen voor cliënten, maar evengoed voor therapeuten om te leren.  De module bestaat uit een aantal blokken groepsdynamisch practicum waar steeds een individuele en groepsgewijze reflectie op volgt om de groepsdynamische fenomenen die zich hebben voorgedaan theoretisch te duiden en te onderzoeken zodat opties voor therapeutische interventies helder worden.

Aan bod komen zowel basale interventies als meer complexe. Centraal staan o.a. werken in het hier-en-nu, confronteren en steunen, overdrachtsanalyse, keuze voor groepsdynamisch of individugericht werken en psycho-educatie binnen groepstherapie. De docenten hanteren waar nodig het begrippenkader van de Schematherapie en de Transactionele Analyse.

Aan de hand van eigen ervaringen tijdens groepsgesprekken, word je door reflectie erop meegenomen in de theorie en keuze voor interventies. Door deze opzet zul je na afloop een betere eigen leidraad ervaren voor het op grond van inzicht en dus bewuster kiezen van interventies.

Na deze training ben je in staat om:

  • Effectiever procesdiagnostiek uit te voeren.
  • Makkelijker een koppeling te maken tussen het groepsproces en de theorie daarover.
  • Meer bewust te kiezen voor de meest kansrijke interventie.
  • Specifieke fenomenen beter leren analyseren.

Inschrijven