MMPI uitgelicht!

  • BCN Rotterdam
  • 1 dag van 09.30-17.00 uur
  • 10 uur; waarvan 6 contacturen en 4 uur zelfstudie
  • Hilde de Saeger
  • € 345,-
Inschrijven

MMPI uitgelicht!

De MMPI  is de meest gebruikte en onderzochte zelfbeoordelingsvragenlijst in de wereld.
Deze training biedt een inkijk in de geschiedenis, de ontwikkeling  van de verschillende varianten (MMPI-2, MMPI-A en MMPI-2-RF – MMPI-3), de schalen en de interpretatie van de MMPI vanuit verschillende perspectieven.  Tevens wordt stilgestaan bij de recente ontwikkelingen op het vlak van diagnostiek (transdiagnostische visie) en de verbinding met de MMPI-2-RF en MMPI-3.
In deze training wordt specifiek stilgestaan bij de vertaling van de testscores naar de individuele cliënt. De focus ligt op de vertaling van de test naar de cliënt. Dit wordt gedaan aan de hand van enkele uitgewerkte voorbeelden. Daarnaast is er veel ruimte om met eigen casuïstiek aan de slag te gaan. Dit doen we door een eigen MMPI te interpreteren, te beschrijven en terug te koppelen aan de cliënt. 


Inschrijven