Een andere blik op systemisch werken; een verdiepende training voor de jeugdzorgprofessional

  • BCN Rotterdam
  • 2 dagen van 09.30-17.00 uur
  • 22 uur; waarvan 12 contacturen en 10 uur zelfstudie
  • Marije Eijgendaal
  • € 675,-
Inschrijven

Een andere blik op systemisch werken; een verdiepende training voor de jeugdzorgprofessional

De jeugdzorg professional krijgt in het werk voortdurend te maken met het systeem om het aangemelde kind of de jongere heen. Toch is het niet vanzelfsprekend of gemakkelijk om tot een werkrelatie met het systeem te komen. Hoe doe je dit en welke stappen zijn dan helpend? En als je een werkrelatie hebt opgebouwd, hoe benut je die dan? Hoe kan je het probleem in het hier en nu beter leren begrijpen in de context van dit systeem? Hoe ontdek je krachten binnen het systeem en spreek je systeemleden aan om deze krachten te benutten, om doelen te behalen?    

Deze twee-daagse training geeft de jeugdzorg professional allereerst een aantal theoretische concepten en handvatten om keuzes te maken in deze vraagstukken. Daarnaast biedt het ruimte aan de professional om de handvatten toe te passen op eigen casuïstiek en ermee te oefenen. Het doel is dat de jeugdzorg professional na de training gemakkelijker tot een productieve afstemming komt met het systeem rond een aangemeld kind of een aangemelde jongere. 


Inschrijven