Congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: Who Cares?

  • Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
  • 26 en/of 27 november 2018
Inschrijven

Congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: Who Cares?

Update van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

De Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen zal de komende jaren richting geven aan de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Maar wat verandert er nu in de praktijk voor u als behandelaar of leidinggevende? Hoe moeten we de Zorgstandaard praktisch vormgeven? Wat houdt het concreet in voor uw eigen werk? Werkt de standaard u tegen in de praktijk of helpt het u vooruit in uw zorgverlening?

De Viersprong organiseert, in samenwerking met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen,  een tweedaags congres waarin we de stand van zaken opmaken. Op 26 november vinden de pre-congres workshops plaats, op dinsdag 27 november het congres.

We lichten de belangrijkste nieuwe thema’s uit de Zorgstandaard toe en maken de vertaalslag naar de klinische praktijk. Daardoor bent u niet alleen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen maar krijgt u meteen handvatten om deze ook te implementeren in uw praktijk. Dat maakt van dit congres een must-attend voor iedere behandelaar van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis of voor iedere leidinggevende in dit veld.

Internationale keynote speakers
Op dit congres ontvangen we naast een aantal vooraanstaande Nederlandse sprekers ook twee internationale keynote speakers:  John Oldham, MD. MS. en Carla Sharp, PhD. John Oldham heeft een noemenswaardige carrière waarin ontwikkelingen en onderzoek binnen Persoonlijkheidsstoornissen atijd een prominente rol spelen. Carla Sharp is een van de belangrijkste onderzoekers op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren. Ook aan hen hebben we de vraag gesteld wat er nieuw is op hun expertisegebied en hoe ons veld zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Pre-congres workshops op 26 november
Voor wie zich verder wil bijscholen, organiseren we, voorafgaand aan het congres, op maandag 26 november twee workshops met beide internationale gasten.

Carla Sharp zal ingaan op borderline-persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten. Zij bespreekt en demonstreert bewezen effectieve methodes voor diagnostiek en behandeling. Haar klemtoon ligt op de ontwikkeling van identiteit in de adolescentie en de toepassing van een mentaliserende benadering.

John Oldham zal ingaan op het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen. De workshop belicht het model, haar klinische bruikbaarheid en de diagnostiek ervan met behulp van de SCID-AMPD. Dit alles aan de hand van klinische voorbeelden. Verder zal hij zich ingaan op het dimensionele karakter van de persoonlijkheid, variërend van adaptieve tot maladaptieve kenmerken.

Inschrijven
Bent u erbij? Twee dagen volop inspiratie, de kans om uw netwerk te ontmoeten, bij te praten en daarnaast directe kennis op te doen van de nieuwste thema’s en ontwikkelingen. Praktisch en toepasbaar.
Kiest u voor de pre-congres workshops op 26 november of voor een bezoek aan het congres op 27 november? Of voor allebei?

Voor degene die gebruik maken van het combi-voordeel, en zowel de pre-congres workshops als het congres bezoeken, hebben wij tevens interessante overnachtingsaanbiedingen.


Inschrijven