Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek

  • BCN Rotterdam
  • 3 dagen (09.30-17.00 uur)
  • 21,5 lesuren - daarnaast ongeveer 5 uur voor te bestuderen literatuur
  • Hilde de Saeger
  • € 1050,-
Inschrijven

Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat.

Psychodiagnostiek wordt meestal geassocieerd met het verstrekken van informatie, met het onderzoeken, identificeren en classificeren van probleemgebieden. Psychodiagnostiek kan echter ook worden toegepast met als doel een therapeutisch effect te sorteren, waarbij de testsituatie zelf de voornaamste hefboom is naar positieve verandering voor de cliënt en zijn systeem (Kamphuis, J.H & Finn, S 2006).

TPO is een semigestructureerd model met als doel het zelfinzicht van de cliënt te vergroten en een begin te maken om de narratief van de cliënt en zijn systeem te veranderen. Door middel van een actieve samenwerking, met behulp van alle stappen van het model, wordt geprobeerd positieve veranderingen bij de cliënt teweeg te brengen en de motivatie voor behandeling (opnieuw) te vergroten. Cliënten worden betrokken bij het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen. Maar ook bij het begrijpen van de testresultaten en bij het linken aan hun dagelijkse leven tijdens de terugkoppeling. Door de cliënt actief te betrekken en nieuwe oplossingen te proberen voor hun probleemgedrag, zorgt het ervoor dat de focus voor behandeling en de volgende stappen in hun proces duidelijk zijn en begrepen worden. En ook dat de aangedragen adviezen passen binnen de waarden en cultuur van de cliënt. Het zorgt er als het ware voor de cliënt zich “empowered “ voelt voor de volgende stap in zijn proces.

Werkt u met de doelgroep jeugd dan is de ééndaagse Training TPO bij Adolescenten en hun Systeem een mooie aanvulling en verdieping op deze basistraining. Klik hier voor meer informatie.


Inschrijven