Symposium Psychodynamische Psychotherapie

Therapie resistentie; biedt daar maar eens weerstand tegen!

Klik hier om direct in te schrijven!

Inhoud

Vaak wordt over patiënten met Cluster-C persoonlijkheidsproblematiek gesproken alsof het relatief milde persoonlijkheidsproblematiek betreft. Of zoals in Kernbergs structurele diagnostiek zijn patiënten met een overwegend neurotische persoonlijkheidsstructuur de meest éénvoudige om te behandelen… Toch? Of niet soms?

Soms blijken de patronen, die aan de wat stillere vormen van lijden ten grondslag liggen, echter bijzonder hardnekkig en niet minder (zelf)destructief. En wat als een verbetering in het klachtenpatroon eigenlijk geen vooruitgang maar juist een stagnatie of een herhaling betekent?

Met dit symposium willen we inzoomen op therapieresistentie. Wat ligt er ten grondslag aan “weerstand” tegen verandering, en hoe bepaalt dat ons therapeutisch denken en handelen? Hoe gaan we als therapeuten om met “weerstand” tegen de verandering, tegen de therapie of tegen ons als therapeuten?

In 1957 is de Viersprong gestart, aanvankelijk met als (belangrijkste) referentiekader de psychodynamische psychotherapie. In de afgelopen 60 jaar zijn er heel wat psychotherapeutische variaties en methodes geïntroduceerd, zowel vanuit het psychodynamisch denken als vanuit andere theoretische stromingen. Toch blijft het psychodynamisch referentiekader actueel en bijzonder toepasbaar. Meer nog, we zouden durven beweren dat het juist haar specifieke eigen(aardig)heid is die zich bij uitstek leent voor het behandelen van bijzonder complexe persoonlijkheidsproblematiek.

Dat blijkt uit de behandelrichtlijnen voor persoonlijkheidsstoornissen, en werd uitgewerkt tot een behandelaanbod binnen de Viersprong met verschillende residentiële, semi-residentiële en ambulante behandelingen in diverse psychodynamische behandelmethodes zoals de Transactionele Analyse (TA), de Intensieve Kortdurende Dynamische Psychotherapie (ISTDP), ambulante psychodynamische psychotherapieën waaronder Dynamische Interpersoonlijke Therapie(DIT).

Wat brengt dit symposium u?
Op deze dag willen we u als professional inspireren en meenemen in de (her)waardering van het psychodynamisch gedachtegoed, in haar eigenheid en hoe deze waardevol is voor de behandeling van mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt een variatie geboden aan lezingen die uw gedachtegoed zullen prikkelen. Maar ook workshops die u laten zien hoe dit toe te passen is voor u, binnen uw eigen instelling. Bijvoorbeeld aan de hand van specifieke psychodynamische behandelmethodes.

Met de bijdragen van diverse behandelaren van de Viersprong, aangevuld met specialisten van binnen en buiten de Viersprong, brengen wij zo een inhoudelijke maar ook heel praktische dag. Aangevuld met de mogelijkheid accreditatie te verwerven is dit een dag die u niet mag missen.

We hopen u in ieder geval met dit symposium een “pièce de résistance” te bieden.

Doelgroep
Dit congres is interessant als u werkzaam bent als (of in opleiding tot):

  • Psychotherapeut
  • Klinisch psycholoog
  • GZ-psycholoog
  • Psychiater
  • Vaktherapeut
  • Sociotherapeut
  • B-verpleegkundige
  • Systeemtherapeut
  • (basis) Psycholoog

Datum
Het Symposium Psychodynamische Psychotherapie vindt plaats op vrijdag 5 oktober 2018.

Locatie
Het symposium vindt plaats bij GGZ WNB in Halsteren

Interesse?
Voor meer informatie over het o.a. programma en de aangevraagde accreditatie én de mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op de pagina van het Symposium Psychodynamische Psychotherapie

Voor alle overige vragen kunt terecht bij de Viersprong Academy
E:  info@deviersprongacademy.nl
T: 088-7656752/245