Symposium Psychodynamische Psychotherapie

Therapie resistentie; bied daar maar eens weerstand aan!

Klik hier om direct in te schrijven!

Inhoud

Vaak wordt over patiënten met persoonlijkheidsproblematiek gesproken alsof ze moeilijk of zelfs helemaal niet te behandelen zijn. De heftigheid van de problematiek kan overweldigend zijn, zowel voor patiënten als therapeuten. En soms blijken de patronen, die aan de wat stillere vormen van lijden ten grondslag liggen, bijzonder hardnekkig en zeker niet minder (zelf)destructief.

Met dit symposium willen we inzoomen op begrippen als weerstand en therapieresistentie. Wat verstaan we onder “weerstand” tegen verandering? Wat betekent het wanneer we spreken van therapieresistentie? En hoe bepalen deze begrippen ons therapeutisch denken en handelen?

In het psychoanalytische woordenboek (H. Stroeken, 2008) lezen we dat weerstand niet toevallig een term is uit de wereld van de krijgskunde. Dit thema komt tot uitdrukking in het werk van de jonge Freud met talrijke metaforen als “verzet dat moet worden gebroken”, en termen als “bezetting” en “front vormen tegen de vijand”. Het wordt de therapeut ook niet altijd gemakkelijk gemaakt en de vormen waarin weerstand optreedt zijn divers. Soms lijken patiënten zich te verzetten tegen de behandeling. Soms treedt een hardnekkige impasse op. En wat als een verbetering in het klachtenpatroon eigenlijk geen vooruitgang, maar juist een stagnatie of een herhaling betekent?

Het psychoanalytisch denken over weerstand is doorheen de jaren geëvolueerd. Meer aandacht gaat uit naar het begrijpen van de functionaliteit van de weerstand en de angst die eraan ten grondslag kan liggen. Laten we onszelf de vraag stellen of we weerstand moeten bestrijden dan wel omarmen?

Wat brengt dit symposium u?

Met dit symposium willen we het begrip therapieresistentie ter discussie stellen. Sprekers uit diverse psychodynamische behandelmethodieken nemen u mee in hun denken hierover.

Hoe herkennen we weerstand? En hoe gaan we als therapeuten om met “weerstand” tegen de verandering, tegen de therapie of tegen ons als therapeuten? We zijn overtuigd dat het psychoanalytisch referentiekader een rijk gedachtegoed biedt voor ons psychotherapeutisch handelen. Op deze dag willen we u als professional inspireren en meenemen in de (her)waardering van het psychodynamisch gedachtegoed, in haar eigenheid en hoe deze waardevol is voor de behandeling van mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt een variatie geboden aan lezingen die uw gedachtegoed zullen prikkelen. Maar ook workshops die u laten zien hoe dit toe te passen is voor u, binnen uw eigen instelling. Bijvoorbeeld aan de hand van specifieke psychodynamische behandelmethodes.

Met de bijdragen van diverse behandelaren van de Viersprong, aangevuld met specialisten van binnen en buiten de Viersprong, brengen wij zo een inhoudelijke maar ook heel praktische dag.

Aangevuld met de mogelijkheid accreditatie te verwerven is dit een dag die u niet mag missen. We hopen u in ieder geval met dit symposium een “pièce de résistance” te bieden. Na afloop van deze dag verwachten we u nieuwe ideeën te hebben aangereikt over het herkennen van weerstand en het effectief daarmee omgaan.

Doelgroep
Dit congres is interessant als u werkzaam bent als (of in opleiding tot):

  • Psychotherapeut
  • Klinisch psycholoog
  • GZ-psycholoog
  • Psychiater
  • Vaktherapeut
  • Sociotherapeut
  • B-verpleegkundige
  • Systeemtherapeut
  • (basis) Psycholoog

Datum
Het Symposium Psychodynamische Psychotherapie vindt plaats op vrijdag 5 oktober 2018.

Locatie
Het symposium vindt plaats bij BCN in Capelle aan den IJssel

Interesse?
Voor meer informatie over het o.a. programma en de aangevraagde accreditatie én de mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op de pagina van het Symposium Psychodynamische Psychotherapie

Voor alle overige vragen kunt terecht bij de Viersprong Academy
E:  info@deviersprongacademy.nl
T: 088-7656752/245